Vrienden van de Pauluskerk (stichting)

Naam:
Stichting Vrienden van de Pauluskerk

Doelstelling:
De stichting heeft als doel financiële steun te verlenen aan de activiteiten van de Pauluskerk te Rotterdam. Deze steun kan bestaan uit het verstrekken van bijdragen aan door de Pauluskerk georganiseerde fitnessactiviteiten, uitstapjes of andere bezigheden voor de bezoekers. Ook kan de vereniging financieel bijspringen, indien aanschaffingen moeten worden gedaan die aan het verblijf, het comfort en de activiteiten in de Pauluskerk een positieve bijdrage leveren.

Bankrekening
NL 11 TRIO 0379 4879 93.

Fiscaal nummer
RSIN / fiscaal nummer 859271456

Kamer van Koophandel: 7287950

Contactgegevens
postadres:  Hang 7, 3011 GG Rotterdam
e-mail: vrienden@pauluskerkrotterdam.nl ter attentie van Vrienden van de Pauluskerk

Bestuurssamenstelling
mevr. E.M. Pechtold-van Opstall, voorzitter
mevr. L.A. Hendriks, secretaris
dhr. B. van der Lem, penningmeester
mevr. H. Stuart, 2e voorzitter
mevr. E. Walbeek, 2e penningmeester

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding voor hun werk.

Verslag activiteiten
In 2017 was onze hoofdactiviteit het financieel bijdragen aan activiteiten in de Pauluskerk (zie Financiën) en een belangrijke bijdrage aan de verdere uitbouw van de organisatie in de nieuwe Pauluskerk.

Beleidsplan
VvP beleidsplan stichtingVVP 2019-2021

Financiële verantwoording

Financieel jaarverslag 2021 Stichting Vrienden Pauluskerk
Toelichting financieel jaarverslag 2021 
Jaarcijfers 2020 Stichting Vrienden Pauluskerk Rotterdam
Download het financieel Jaarverslag 2019
Download het financieel Jaaroverzicht 2018

ANBI Publicatie
Overeenkomst belasting vrij schenken

Vereniging Vrienden van de Pauluskerk

bankrekeningnummer: NL42 INGB 0005173535

Fiscaal nummer: 8148.15.121

Kamer van Koophandel: 40345332

postadres: Hang 7, 3011GG Rotterdam

e-mail: vrienden@pauluskerkrotterdam.nl t.a.v. Vrienden van de Pauluskerk

Beleidsplan vereniging Vrienden van de Pauluskerk 2017-2021

Financieel jaarverslag 2021 Vereniging Vrienden Pauluskerk

Financieel jaarverslag 2020 Vereniging VPK

Financieel jaarversl. 2019 VVPK

Doelstelling: De vereniging heeft als doel in de ruimste zin het ondersteunen van de activiteiten van de Pauluskerk te Rotterdam, uitgaande van de Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk, tezamen met de in de Pauluskerk participerende groepen.

Fondsenwerving vindt op twee manieren plaats: Het werven van leden van de vereniging die zich d.m.v. vaste bijdragen aan de vereniging binden. Het verwerven van incidentele bijdragen van particulieren en kerkelijke gemeenten, diaconieën en bedrijfsleven of anderszins. Gelden voor concrete ondersteuning worden middels een bestuursbesluit beschikbaar gesteld na een schriftelijk verzoek daartoe van de betreffende doelgroep.

De vereniging streeft niet naar vermogensvorming. Er wordt een reserve aangehouden voor onverwachte zaken.

bestuurssamenstelling:
voorzitter: E.M. van Opstall
secretaris: L.A. Hendriks,
penningmeester: B. van der Lem
leden: E. Walbeek en H. Stuart.

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden.

Activiteiten: In 2018 was onze hoofdactiviteit het financieel bijdragen aan activiteiten van de Pauluskerk (zie financieel verslag) en een belangrijke bijdrage aan de verdere uitbouw van de organisatie in de nieuwe Pauluskerk. Tevens werd een Stichting Vrienden van de Pauluskerk opgericht die op termijn in de plaats komt van de Vereniging Vrienden van de Pauluskerk.