Vrienden van de Pauluskerk (stichting)

Naam:
Stichting Vrienden van de Pauluskerk

Doelstelling:
De stichting heeft als doel financiële steun te verlenen aan de activiteiten van de Pauluskerk te Rotterdam. Deze steun kan bestaan uit het verstrekken van bijdragen aan door de Pauluskerk georganiseerde fitnessactiviteiten, uitstapjes of andere bezigheden voor de bezoekers. Ook kan de stichting financieel bijspringen, indien aanschaffingen moeten worden gedaan die aan het verblijf, het comfort en de activiteiten in de Pauluskerk een positieve bijdrage leveren.

Fondsenwerving vindt op twee manieren plaats. Het werven van donateurs door de Stichting, de donateurs binden zich aan de Stichting d.m.v. vaste bijdragen. Het verwerven van incidentele bijdragen van particulieren en kerkelijke gemeenten, diaconieën en bedrijfsleven of anderszins. Gelden voor concrete ondersteuning worden d.m.v. een bestuursbesluit beschikbaar gesteld na een schriftelijk verzoek daartoe van de betreffende doelgroep.

De Stichting streeft niet naar vermogensvorming. Er wordt een reserve aangehouden voor onverwachte zaken.

Bankrekening
NL 11 TRIO 0379 4879 93
of
NL 42 INGB 0005 1735 35

Fiscaal nummer
RSIN / fiscaal nummer 859271456

Kamer van Koophandel: 7287950

Contactgegevens
postadres:  Hang 7, 3011 GG Rotterdam
e-mail: vrienden@pauluskerkrotterdam.nl ter attentie van Vrienden van de Pauluskerk

Bestuurssamenstelling
mevr. E.M. Pechtold-van Opstall, voorzitter
mevr. L.A. Hendriks, secretaris
dhr. B. van der Lem, penningmeester
mevr. H. Stuart, 2e voorzitter
mevr. E. Walbeek, 2e penningmeester

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding voor hun werk.

Verslag activiteiten
In 2017 was onze hoofdactiviteit het financieel bijdragen aan activiteiten in de Pauluskerk (zie Financiën) en een belangrijke bijdrage aan de verdere uitbouw van de organisatie in de nieuwe Pauluskerk.

Beleidsplan
VvP beleidsplan stichtingVVP 2019-2021

Financiële verantwoording
Financieel jaarverslag 2022 Stichting Vrienden Pauluskerk
Toelichting financieel jaarverslag 2022

Financieel jaarverslag 2021 Stichting Vrienden Pauluskerk
Toelichting financieel jaarverslag 2021 
Jaarcijfers 2020 Stichting Vrienden Pauluskerk Rotterdam
Download het financieel Jaarverslag 2019
Download het financieel Jaaroverzicht 2018

ANBI Publicatie
Overeenkomst belasting vrij schenken