Vrienden van de Pauluskerk

Naam:
Stichting Vrienden van de Pauluskerk

Doelstelling:
De stichting heeft als doel financiële steun te verlenen aan de activiteiten van de Pauluskerk te Rotterdam. Deze steun kan bestaan uit het verstrekken van bijdragen aan door de Pauluskerk georganiseerde fitnessactiviteiten, uitstapjes of andere bezigheden voor de bezoekers. Ook kan de vereniging financieel bijspringen, indien aanschaffingen moeten worden gedaan die aan het verblijf, het comfort en de activiteiten in de Pauluskerk een positieve bijdrage leveren.

Bankrekening
NL 11 TRIO 0379 4879 93.

Fiscaal nummer
RSIN / fiscaal nummer 859271456

Kamer van Koophandel: 7287950

Contactgegevens
postadres:  Hang 7, 3011 GG Rotterdam
e-mail: info@samen010.nl ter attentie van Vrienden van de Pauluskerk

Bestuurssamenstelling
mevr. E.M. Pechtold-van Opstall, voorzitter
mevr. A.A. Weeda, secretaris
dhr. B. van der Lem, penningmeester
mevr. H. Stuart, 2e voorzitter
mevr. L.A. Hendriks, 2e secretaris
mevr. E. Walbeek, 2e penningmeester

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding voor hun werk.

Verslag activiteiten
In 2017 was onze hoofdactiviteit het financieel bijdragen aan activiteiten in de Pauluskerk (zie Financiën) en een belangrijke bijdrage aan de verdere uitbouw van de organisatie in de nieuwe Pauluskerk.

Beleidsplan
VvP beleidsplan stichtingVVP 2019-2021

Financiële verantwoording
Download financieel overzicht 2017