Onze missie

De diaconale opdracht van de Pauluskerk is de in de Bijbel verankerde oproep tot zorg voor de gemarginaliseerde medemens. Het gaat daarbij om individuele hulpverlening, bezinning, geloofsverkondiging en actie. Alles versterkt.

Toelichting

De Pauluskerk werkt vanuit de overtuiging dat de Bijbel ons oproept om te zien naar en hulp te bieden aan mensen die het zonder helper niet redden. Ongeacht achtergrond, levensovertuiging, positie of status. Dat doen we door gastvrij te zijn en praktische individuele hulpverlening te bieden. Via bezinning en geloofsverkondiging én door ‘actie’, zoals belangenbehartiging en pleitbezorging. Ons doel is om mensen praktische handvatten te geven en zo nieuw perspectief te bieden. We versterken hun levenskracht, zodat ze weer in verbinding kunnen komen met de maatschappij.

Onze visie

Omdat wij een diaconaal missionair centrum willen zijn, streven wij naar barmhartigheid en gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Het gaat om individuele hulpverlening, bezinning, geloofsverkondiging en actie. Alles versterkt elkaar. Je geeft de mensen niet alleen vis, maar je leert hun tegelijkertijd zelf vissen. Daarbij is het van belang dat de mensen toegang hebben tot de visvijver.

Toelichting

De Pauluskerk ziet ‘geloven’ en ‘hulpverlenen’ als twee zaken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken. We weten ons geïnspireerd door de ‘kernwaarden’ uit de Bijbel: barmhartigheid en gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Daarbij kiezen we radicaal de kant van de mensen die bij ons aankloppen. Zij zijn onvoorwaardelijk welkom. Laagdrempeligheid en gastvrijheid staat dan ook hoog in ons vaandel. We reiken niet alleen hulp aan in de vorm van eerste levensbehoeften, maar geven ook ondersteuning in bredere zin, gericht op het versterken van ‘levenskracht’. Je geeft de mensen immers niet alleen eten, drinken en hulp, maar je leert en helpt hen ook zelf weer in de eigen levensbehoeften te voorzien. Daarvoor helpen we ook in bredere zin de randvoorwaarden te creëren. Bijvoorbeeld door misstanden aan de kaak te stellen en/of schrijnende situaties bij de overheid en politiek onder de aandacht te brengen. Recentelijk bijvoorbeeld door onze campagne voor een bed-bad-brood-regeling.

Word vrijwilliger bij de Pauluskerk

Word vrijwilliger bij de Pauluskerk Rotterdam. Een welkome kracht voor ons beleid en een rijke ervaring voor jou