Pauluskerk Vluchtelingenwerk

Pauluskerk Vluchtelingenwerk (Stichting OMZO) is een zelfstandige stichting verbonden aan de Pauluskerk en zet zich in voor mensen in Rotterdam en omgeving die niet over een officieel verblijfsdocument beschikken. Vluchtelingenwerk bemiddelt naar juridische bijstand en overheidsinstanties om een verblijfsvergunning te verkrijgen. Lukt het niet, om een verblijfsdocument te  krijgen, dan gaat Vluchtelingenwerk het gesprek aan over de verdere te volgen stappen. Dat kan zijn een time-out, een basis in het leven in de vorm van zinvolle dagbesteding of gesprekken over terugkeer naar het land van herkomst als dat op een veilige manier mogelijk is. Er is daarom nauwe samenwerking met IOM (Internationale Organisatie voor Migratie). Verder wordt er medische hulp verleend aan onverzekerden. Soms wordt er (tijdelijk) financiële ondersteuning en onderdak geboden.