Diaconaal Centrum

De Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk (DCP) heeft ten doel, om vanuit het Evangelie van Jezus Christus een·grootstedelijke kerkelijke voorziening te onderhouden waar kwetsbare groepen uit de stedelijke samenleving (en ook daarbuiten) hun huis vinden. De stichting is verantwoordelijk voor de financiële exploitatie en de organisatie van het werk. De Centrale Diaconie van de Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum heeft het kerkgebouw beschikbaar gesteld en financiert een belangrijk deel van de activiteiten.  Het jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten.

Voorzitter bestuur: Jan van den Bos

Overzicht gegevens DCPR-anbi

Diaconaal Centrum Pauluskerk
IBAN: NL 36 TRIO 0338752102