Fijn dat u overweegt om het werk van de Pauluskerk Rotterdam financieel te ondersteunen.

Onderstaand treft u de vier mogelijkheden. Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag.

Diaconaal Centrum Pauluskerk

Bankrekening
IBAN: NL 36 TRIO 0338752102

Voor de directe exploitatie en het onderhoud van de kerk.

Pauluskerk Vluchtelingenwerk

Bankrekening
IBAN:  NL59 TRIO 0391 2279 12
t.n.v. Stichting OMZO

Voor het werk onder mensen zonder verblijfsvergunning.

Stichting Vrienden van de Pauluskerk

Bankrekening
IBAN:  NL 11 TRIO 0379 4879 93.
Voor ondersteuning van activiteiten in de Pauluskerk die niet in de basisexploitatie zijn opgenomen.

Commissie
van bijstand

Bankrekening
IBAN:  NL30 INGB 0005 5661 16
BIC:     INGB NL2A

Voor kerkelijke en pastorale activiteiten.

Notarieel schenken

Notarieel schenken gaat via een notaris.

U kunt ook periodiek schenken via een formulier van de belastingdienst.

Deze schenking is aftrekbaar omdat de Pauluskerk, OMZO en de stichting Vrienden van de Pauluskerk een ANBI-status hebben:

anbiIn alle gevallen doneert u aan een instelling met een ANBI status.