Help met opvang en zorg voor
dak- en thuislozen

Bankrekening IBAN: NL 36 TRIO 0338752102 t.n.v. Diaconaal Centrum Pauluskerk

Maak bed-bad-brood, hulp en zorg
voor vluchtelingen mogelijk

Bankrekening IBAN: NL59 TRIO 0391 2279 12 t.n.v. Diaconaal Centrum Pauluskerk

Steun de vrienden van de Pauluskerk

Bankrekening IBAN:  NL 11 TRIO 0379 4879 93.

Steun de geloofsgemeenschap

Bankrekening IBAN: NL30 INGB 0005 5661 16 – BIC: INGB NL2A