Kerkenraad

Er is een commissie van bijstand, die te vergelijken is met de kerkenraad van een kerkelijke gemeente. De leden zijn diaken of ouderling. De Pauluskerk heeft als zodanig geen eigen gemeente, maar is een kerkelijk centrum met een specifiek diaconale opdracht binnen een grootstedelijk gebied. Zij draagt in samenwerking met de predikant zorg voor de vorming en toerusting, de kerkelijke vieringen (diensten en feesten).
De commissie zorgt via afvaardigingen voor de verbinding met de Centrale Diaconie en de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum.

IBAN:  NL30 INGB 0005 5661 16
BIC:    INGBNL2A

Giften aan de Commissie van bijstand (kerkenraad) vallen onder de ANBI-regeling van de Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum: www.pkn010.nl/