Stichting Ondersteuning Mensen Zonder Verblijfstitel Pauluskerk(OMZO)

ABNI: 54391

RSIN: 804362580

KvK nr: 41134540

bezoekadres
Mauritsweg 20, 3012 JR Rotterdam
info@pauluskerkrotterdam.nl
www.pauluskerkrotterdam.nl

Doelstelling:
het werk ten behoeve van mensen zonder verblijfstitel die een beroep doen op de Pauluskerk te Rotterdam te ondersteunen bij het zoeken van oplossingen voor deze mensen, alsmede het verwerven en beschikbaar stellen van geldmiddelen voor dit werk, alsmede al hetgeen hiermede, alles in de ruimste zin des woords verband houdt.

Lees hier het beleidsplan Omzo / Pauluskerk Vluchtelingenwerk

Bestuurssamenstelling (2021)
Hilde van Asperen
Johan Breukels
Elisabeth van Opstall (directeur/adviseur)
Elisabeth de Jong (secretaris)
Dennis de Jong  (penningmeester)
Ineke Palm (voorzitter)
Josine Strormann

Beloningsbeleid
De medewerkers die in dienst zijn bij de OMZO worden betaald conform de CAO Welzijn.
Bestuursleden van de OMZO ontvangen geen beloning of vergoeding.

Jaarpublicatie omzo 2021 
Omzo-jaarverslag-2021
Financiële cijfers Omzo-2021