Maatschappelijk actie

De Pauluskerk wil een stem geven aan mensen die in deze wereld structureel niet worden gehoord en gezien. Met maatschappelijke actie willen we de structuren veranderen die mensen marginaliseren en klein houden.

In de jaren 80 verwierf de Pauluskerk bekendheid met het werk voor verslaafden en met Perron Nul. Die acties leidden onder meer tot betere zorg en hulp aan verslaafden, waaronder de methadonprogramma’s en de inrichting van legale gebruikersruimtes. Vanaf de jaren 90 meldden zich steeds vaker vluchtelingen bij de Pauluskerk. In 2012 voerden we een campagne voor bed, bad, en brood voor ongedocumenteerden, die resulteerde in de landelijke BBB-regeling (inmiddels LVV).

Om iets te doen aan de groeiende kloof en de toenemende ongelijkheid, armoede en schulden in de stad begonnen we in 2017 het initiatief Warm Rotterdam, een programma voor en door mensen die leven in armoede. Ook organiseerden we de afgelopen jaren de Rotterdamse Daklozendagen.

De Pauluskerk voert actie en is structureel in dialoog met overheden, met als inzet: een betere positie voor mensen in de marge van de samenleving. Ook organiseren we regelmatig thema-avonden, waar een spreker dieper ingaat op de thematiek van de Pauluskerk.