Vluchtelingenwerk

De Pauluskerk helpt mensen zonder geldige papieren met juridische steun, met praktische hulp en met intensieve begeleiding naar een duurzame oplossing voor hun situatie. Het perspectief van de vluchteling is daarbij leidend.

Een vluchtelingenwerker kijkt of iemand in aanmerking komt voor hulp bij levensonderhoud, tijdelijke huisvesting, juridische bijstand, of bijvoorbeeld scholing/onderwijs en hulp bij levensonderhoud. Sommige mensen zijn met een of enkele gesprekken geholpen, anderen hebben meer tijd en zorg nodig en krijgen een intensieve en doelgerichte vorm van begeleiding, op basis van een persoonlijk plan volgens een vaste methodologie: de zogenaamde 8 fasen-methode. Inzet is: een verblijfsstatus en waardig bestaan hier, of een succesvolle terugkeer naar land van herkomst. De Pauluskerk ondersteunt bij alle facetten die nodig zijn, ook met opleiding en werk.

De open inloopspreekuren zijn op maandag, dinsdag en donderdag van 13.00 tot 14.00 uur. De rest van de week zien de vluchtelingenwerkers alleen mensen op afspraak.

De spreekuren zijn op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 tot 17.00 uur. Vanwege de Corona maatregelen is er tijdelijk geen inloopspreekuur maar wordt er alleen op afspraak gewerkt.  Voor een afspraak kunt u zich melden in de Pauluskerk, bij het Welkom. U kunt ook bellen naar het algemene nummer (010) 411 81 32 , of mailen naar vluchtelingenwerk@pauluskerkrotterdam.nl.