Diaconaal Centrum Pauluskerk Rotterdam

RSIN

Post- en bezoekadres
Mauritsweg 20, 3012 JR Rotterdam
info@pauluskerkrotterdam.nl
www.pauluskerkrotterdam.nl

Beloningsbeleid
De medewerkers die in dienst zijn bij het Diaconaal Centrum Pauluskerk worden betaald conform de CAO Welzijn.
Bestuursleden van de DCPK ontvangen geen beloning of vergoeding.

Beleidsplan

Bestuurssamenstelling (2018):
Jan van den Bos (voorzitter)
Wolter Pot (penningmeester)
Marian van Verschuer (secretaris)
Diderie Mattijsen (Diaconie)
Chris van Houwelingen
Ernst van Koesveld
Lisa Hendriks
Jan Blankers
Dick Couvée

Jaarverslag
Download jaarverslag-DCPR-2018

Financiële verantwoording Staat van van baten en lasten (2017)
Bekijk hier de pdf.