Diaconaal Centrum Pauluskerk Rotterdam

RSIN

Post- en bezoekadres
Mauritsweg 20, 3012 JR Rotterdam
info@pauluskerkrotterdam.nl
www.pauluskerkrotterdam.nl

Beloningsbeleid
De medewerkers die in dienst zijn bij het Diaconaal Centrum Pauluskerk worden betaald conform de CAO Welzijn.
Bestuursleden van de DCPK ontvangen geen beloning of vergoeding.

Lees hier de  Strategie Pauluskerk 2008-2015

Bestuurssamenstelling (2018):
Jan van den Bos (voorzitter)
Wolter Pot (penningmeester)
Marian van Verschuer (secretaris)
Diderie Mattijsen (Diaconie)
Chris van Houwelingen
Ernst van Koesveld
Lisa Hendriks
Jan Blankers
Dick Couvée

Jaarverslag
Download jaarverslag-DCPR-2018

Financiële verantwoording Staat van van baten en lasten (2017)
Bekijk hier de pdf.