Vluchtelingenwerk

Pauluskerk Vluchtelingenwerk (stichting OMZO) is een zelfstandige stichting en verbonden aan de Pauluskerk. Zij zet zich in voor mensen in Rotterdam die niet over officiële verblijfspapieren beschikken. Het jaarverslag geeft een overzicht van het werk en de activiteiten.

Overzicht gegevens t.b.v. anbi-OMZO

Voorzitter: Ineke Palm

IBAN: NL59 TRIO 0391 22 7912
t.n.v. Stichting Ondersteuning Mensen Zonder Verblijfstitel Pauluskerk