Eén kerk, vier zuilen

De Pauluskerk bestaat uit vier zuilen die elkaar onderling versterken:

Het diaconaal centrum is verantwoordelijk voor de financiële exploitatie en de organisatie van het werk. Denk aan de aansturing van de betaalde en vrijwillige medewerkers, het beheer van het gebouw en de financiering van onze activiteiten. Het gebouw zelf is eigendom van de Centrale Diaconie van de Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum.

De commissie van bijstand is enigszins te vergelijken met een traditionele kerkenraad en is verantwoordelijk voor de Pauluskerk als geloofsgemeenschap. De leden zijn diaken of ouderling. In samenwerking met de predikant bereidt deze commissie onder meer de kerkdiensten en feesten, het pastoraat, vorming, toerusting en themavonden voor. Giften aan de Commissie van bijstand (kerkenraad) vallen onder de ANBI-regeling van de Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum. Zie : anbi.kerken010.nl

Pauluskerk Vluchtelingenwerk is een afzonderlijke stichting, speciaal voor mensen zonder geldige verblijfspapieren. We adviseren hen en helpen om de beste keuzes te maken als de asielprocedure negatief voor hen uitpakt. Waar de overheid zegt: ‘zoek het maar uit’, laten wij hen niet aan hun lot over.

De Stichting Vrienden van de Pauluskerk de vereniging heeft als doel financiële steun te verlenen aan de activiteiten van de Pauluskerk te Rotterdam. Deze steun kan bestaan uit het verstrekken van bijdragen aan door de Pauluskerk georganiseerde fitnessactiviteiten, uitstapjes of andere bezigheden voor de bezoekers. Ook kan de vereniging financieel bijspringen, indien aanschaffingen moeten worden gedaan die aan het verblijf, het comfort en de activiteiten in de Pauluskerk een positieve bijdrage leveren.

De vier organen van de Pauluskerk staan financieel los van elkaar. Zo kunt u een donatie doen voor de taak die u het meest aanspreekt. Meteen een gift overmaken? De verschillende rekeningnummers vindt u hier.

Onze organisatie

De Pauluskerk draait grotendeels op vrijwilligers. Totaal zijn er meer dan 250 vrijwilligers voor onze kerk in touw, in tal van rollen en functies. Daarnaast werken er 18 beroepskrachten. Ook betrekken we onze doelgroep zelf zoveel mogelijk bij de organisatie en uitvoering van onze activiteiten.

Verder zet een aantal professionals zich belangeloos voor de Pauluskerk in. Omdat de Pauluskerk het puur van giften moet hebben is onze organisatie zo sober mogelijk opgezet en zetten we onze financiële middelen zo efficiënt mogelijk in.

Word vrijwilliger bij de Pauluskerk

Word vrijwilliger bij de Pauluskerk Rotterdam. Een welkome kracht voor ons beleid en een rijke ervaring voor jou..