Voor wie zijn we er?

Het Diaconaal Centrum Pauluskerk komt op voor álle mensen in Rotterdam en omgeving die het zonder hulp niet redden: dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met psychiatrische problemen, mensen zonder geldige verblijfspapieren, zonder betaald werk, jongeren zonder gevoel voor richting in hun bestaan en kwetsbare ouderen. Uitgangspunt voor de Pauluskerk is het belang en het ‘perspectief op beter’ van deze mensen. En dus is ieder mens bij ons onvoorwaardelijk welkom.

Door de haperende economie, zware bezuinigingen op de maatschappelijke opvang, sociale zekerheid en gezondheidszorg en een steeds strenger vreemdelingen- en asielbeleid is het voor veel van onze bezoekers steeds moeilijker geworden zich in onze maatschappij staande te houden. Zonder hulp is het voor hen nauwelijks mogelijk het tij te keren. Juist voor hén willen we er zijn. En via onze activiteiten willen we hen als het even kan weer nieuw perspectief bieden.

‘De Pauluskerk is mijn thuis’

Lou Wei Kee (1975): “Het is heel lang geleden dat ik de Pauluskerk voor het eerst bezocht. In de oude Pauluskerk kon je mij vinden in de catering/keuken. Nu ben ik vooral werkzaam binnen de kosterij. We komen regelmatig handen tekort, dus er is van alles te doen

‘Ik heb van het leven geleerd’

‘Ik kom regelmatig in de Pauluskerk. Ik heb niet zo veel geld om eten te kopen en zo heb ik ook een reden om de deur uit te gaan. Hier heb ik contact met andere mensen en dat vind ik fijn. Toen ik vanochtend opstond ben ik gaan douchen en naar de Pauluskerk gekomen.

Word vrijwilliger bij de Pauluskerk

Word vrijwilliger bij de Pauluskerk Rotterdam. Een welkome kracht voor ons beleid en een rijke ervaring voor jou