Voor wie zijn we er?

Het Diaconaal Centrum Pauluskerk komt op voor álle mensen in Rotterdam en omgeving die het zonder hulp niet redden: dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met psychiatrische problemen, mensen zonder geldige verblijfspapieren, zonder betaald werk, jongeren zonder gevoel voor richting in hun bestaan en kwetsbare ouderen. Uitgangspunt voor de Pauluskerk is het belang en het ‘perspectief op beter’ van deze mensen. En dus is ieder mens bij ons onvoorwaardelijk welkom.

Door de haperende economie, zware bezuinigingen op de maatschappelijke opvang, sociale zekerheid en gezondheidszorg en een steeds strenger vreemdelingen- en asielbeleid is het voor veel van onze bezoekers steeds moeilijker geworden zich in onze maatschappij staande te houden. Zonder hulp is het voor hen nauwelijks mogelijk het tij te keren. Juist voor hén willen we er zijn. En via onze activiteiten willen we hen als het even kan weer nieuw perspectief bieden.

In 1982 stapte ik op de boot van Marokko naar Frankrijk.

“In 1982 stapte ik op de boot van Marokko naar Frankrijk. Ik was 17. In Marokko was ik in een weeshuis opge­groeid.”

Ik voel mij een blinde hyjena

“In 2011 vluchtte ik uit Niger. Een vriend zei dat ik met hem mee kon naar Nederland. Toen ik hier was verdween hij spoorloos.

Regels

In 2018 verloor ik mijn huis in Rotterdam. De gemeente had beslag gelegd op mijn loon, 8000 euro moest ik terug betalen. Ik had inkomsten uit werk niet opgegeven.

Rozen

Michael Kap neemt regelmatig deel aan het cultureel programma van de Pauluskerk en bezoekt af en toe ook het Eethuis.

Mijn droom: mijn eigen geld verdienen. Belasting betalen.

Mohammed maakt gebruik van de LVV (landelijke vreemdelingen voorziening) en verblijft op de vierde etage van de Pauluskerk. Hij is een getalenteerd kleermaker en volgt een opleiding  in die richting. Ooit hoopt hij een eigen winkel te openen om met de verkoop van zijn kleding te kunnen voorzien in zijn eigen onderhoud.

‘De Pauluskerk is mijn thuis’

Lou Wei Kee (1975): “Het is heel lang geleden dat ik de Pauluskerk voor het eerst bezocht. In de oude Pauluskerk kon je mij vinden in de catering/keuken. Nu ben ik vooral werkzaam binnen de kosterij. We komen regelmatig handen tekort, dus er is van alles te doen

Word vrijwilliger bij de Pauluskerk

Word vrijwilliger bij de Pauluskerk Rotterdam. Een welkome kracht voor ons beleid en een rijke ervaring voor jou