Afscheid ds. Dick Couvée

Op 13 november 2020 gaat ds. Dick Couvée, predikant-directeur van de Pauluskerk, na twaalf bewogen jaren met emeritaat. Om zoveel mogelijk ruimte te maken en iedereen gelegenheid te geven afscheid te nemen, zijn er meerdere momenten waarop we stil staan bij zijn vertrek.

Paulus Podium

Deze bijeenkomst is geweest (24 oktober)
Het Paulus Podium is een plek waar verhalen van bezoekers en andere Rotterdammers neerstrijken. Ritme, snaarspel, spoken word, schilderij of dans. Een spontane jamsessie of een weldoordacht gedicht: alles is mogelijk!

Dit Paulus Podium stond in het teken van ‘afscheid’. Een korte registratie is te zien tijdens het online symposium op 13 november.

Angels on Diamond Street

Deze bijeenkomst is vanwege corona geannuleerd en vindt op een later tijdstip alsnog plaats

Een kerk uit Philadelphia en haar bezoekers worstelen om het hoofd boven water te houden en blijven strijden voor gerechtigheid. Op 4 november draaien we deze bijzondere documentaire van Petr Lom en Corinne van Egeraat, speciaal voor bezoekers en vrijwilligers in de Pauluskerk.

De documentaire vertelt het verhaal van The Church of the Advocate, in een van de armste wijken van de V.S. De dominee, Renee McKenzie, vecht als een leeuwin om het Eethuis in de kerk open te houden. De kok deelt behalve haar maaltijden dagelijks een bak liefde uit aan bezoekers. Ondertussen biedt de kerk kerkasiel aan een gezin uit Mexico. Uitzetting hangt ze als een zwaard van Damocles boven het hoofd.

Na de documentaire gaan we in gesprek, met elkaar en met de mensen uit de documentaire, dominee Renee Mc. Kenzie en Mamie, de kok, via een live verbinding met de V.S. Gaan we in Rotterdam toe naar Amerikaanse toestanden? Hou houd je hoop in dergelijke moeilijke omstandigheden? Hoeveel lijkt de Pauluskerk op deze kerk en wat doen wij anders? Ga mee in gesprek.

Mensen zonder e-mailadres kunnen zich (ook) aanmelden op een inschrijflijst in de kerk. Er is door corona niet voor iedereen plaats, dus ben er snel bij! De eerste plaatsen zijn voor de mensen die zich het eerst aanmelden.

Afscheidsdienst in de Pauluskerk

Zondag 8 november. Van 15.00 tot 16.15 of 16.30 uur. Koffie na afloop. (Vol)

Op zondag 8 november vindt de afscheidsdienst plaats, in de Pauluskerk. Vanwege de coronamaatregelen kan naar verwachting niet iedereen de dienst bijwonen in de Kerkzaal. In de Kerkzaal is plaats voor 30 mensen. Op het kerkplein, zitten 20 mensen, zij volgen de dienst live via een televisiescherm. Beide ruimtes zijn gescheiden en hebben aparte in- en uitgangen.
Ook thuis kunt u de dienst live volgen, via YouTube, met deze link.

De livestream in Theater Rotterdam is vanwege de coronamaatregelen helaas vervallen.

Opgeven is niet meer mogelijk. 

Afscheidsdienst via live stream in Theater Rotterdam: deze is vanwege de coronamaatregelen vervallen.

Zondag 8 november. Van 15.00 tot 16.15 of 16.30 uur.
Vervallen.

U kunt de dienst vanuit huis live volgen, via YouTube. Hier volgt u de afscheidsdienst op 8 november vanuit huis. 

Online mini-symposium (YouTube)

Vrijdag 13 november. Van 13.30 tot 16.45 uur.
Online, via YouTube. 

Wat is er aan de hand in de stad en in de rest van Nederland? Wat zijn nu de meest kwetsbare mensen en wat zijn hun verhalen? Wat hebben zij vooral nodig? En wat is dan de rol van de kerk en het diaconaat? Verschillende sprekers reflecteren op deze vragen, tijdens deze middag, over armoede en achterstand, over macht en verzet en over ‘though love’. Met: Katinka Broos (stichting wijkpastoraat Rotterdam), bezoekers van de Pauluskerk, Reinier van Zutphen (Nationale Ombudsman), Thijs Tromp (bijzonder hoogleraar diaconaat, PThU) en een afsluitend woord van burgemeester Aboutaleb. Download hier het programma.

Thuis kunt u het symposium live volgen via YouTube.

Vanwege de coronamaatregelen gaan de recepties niet door.

Aanmelden is niet meer mogelijk

Mini-symposium via live stream in Theater Rotterdam: vervallen vanwege de coronamaatregelen

U kunt het symposium thuis live volgen, via YouTube.

Recepties

Er waren vier recepties, die nu vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. 

Eind oktober is bekend geworden dat de Lof der Zotheid Speld van het Comité Erasmus is toegekend aan ds. Dick Couvée, vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de stad. Vanwege corona vindt de uitreiking daarvan op een later moment plaats. We zijn van plan de afscheidsrecepties te combineren met deze uitreiking. Er is dus op een later moment alsnog gelegenheid gedag te zeggen. Zodra er een datum bekend is leest u meer op onze website.