Externe hulporganisaties

Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld, onderdeel van het internationale Médecins du Monde- netwerk, komen samen met 15 andere delegaties in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid, met als belangrijkste speerpunt, toegang tot gezondheidszorg voor mensen die hiervan uitgesloten zijn.

Bezoek de site

Crisiscentrum Rotterdam

Ben je erg in de war en heb je acuut psychiatrische of psychosociale hulp nodig? Dan staat het Crisiscentrum Rotterdam voor je klaar; 7 dagen per week en 24 uur per dag.

Bezoek de site

Steunpunt huiselijk geweld

Word je thuis lichamelijk of geestelijk mishandeld? Is er sprake van financiële uitbuiting, verwaarlozing, seksuele intimidatie, eerwraak of ander geweld? Blijf er niet mee lopen. Het Steunpunt Huiselijk Geweld is er voor jou.

Bezoek de site

Hulp bij armoede en eenzaamheid

Samen 010 biedt een tijdelijk vangnet aan mensen die te maken hebben met armoede en/of sociaal isolement. Bijvoorbeeld mensen die uit de schulden willen komen, of ouderen die na ziekte niet kunnen terugvallen op hun sociale netwerk. 

Bezoek de site

VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Vluchtelingenwerk Nederland verzorgt persoonlijke steun én collectieve belangenbehartiging. 

Bezoek de site

IOM International Organisation of Migration

In de Pauluskerk is er een kantoor gevestigd van het IOM. De medewerkers van IOM geven individuele voorlichting tijdens spreekuren op verschillende locaties in het land. Zij informeren migranten over de mogelijke ondersteuning die IOM kan bieden bij vertrek uit Nederland. De spreekuren zijn alléén op afspraak te bezoeken.
Om een afspraak te maken, kunt u bellen naar 088-746 44 66.

Bezoek de site

Stichting ROS

Stichting ROS (Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt) zet zich in voor: uitgeprocedeerde asielzoekers, (arbeids)migranten zonder verblijfsvergunning, vrijwilligers en beroepskrachten die met ongedocumenteerden werken, instellingen, zelforganisaties en kerken met vragen rond illegaliteit. 

Bezoek de site

Stichting LOS

Stichting LOS is het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen
Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning.

Bezoek de site