Naar de dokter als je geen papieren hebt

Meer informatie:
http://www.doktersvandewereld.org/need-help/

Brief voor uw arts, print deze brief uit en neem hemen als een arts bezoekt:
Klik hier om te downloaden

Dokters van de Wereld helpline: 020 408 3424
Pauluskerk Rotterdam 010 411 81 32

Informatie in het Nederlands voor uw arts over de vergoeding van de kosten:
http://www.doktersvandewereld.org/zorginfo/