De meest kwetsbare, Nederlandse daklozen, die vaak zorg mijden en verward zijn of verslaafd.

Uit de praktijk van de Pauluskerk
Een man wordt ontslagen uit een GGZ-kliniek, omdat zijn behandeling klaar is. De man krijgt
één pil mee, meer mag de kliniek wettelijk niet verstrekken. Met een recept voor meer pillen en het adres van de dichtstbijzijnde apotheek op zak, wordt de man de straat op gestuurd. Ook is er een afspraak voor hem gemaakt met een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, in de Pauluskerk. Op de dag van de afspraak zit de verpleegkundige daar vergeefs op hem te wachten. De man is onvindbaar. Maanden later treft de verpleegkundige hem weer aan op straat, vervuild en ernstig verward.

Voor de meest kwetsbare mensen in de stad vallen er te veel gaten in de opvang, zorg en hulp. Vaak valt de term ‘verwarde personen’, een term die verhult om welke mensen het echt gaat: kwetsbare mensen, vaak teleurgesteld in de hulpverlening, met ernstige psychische of psychiatrische problemen, vaak ook in combinatie met een verslaving.

Juist deze mensen vallen vaak tussen wal en schip. Wie psychotisch is, of permanent onder invloed, kan niet voldoen aan alle regeltjes en protocollen die gelden in de opvang. In de drukke, overvolle opvangzalen, tussen allerlei andere mensen met problemen, nemen hun problemen toe. Ongeveer de helft van de mensen verlaat de opvang zonder oplossing. Velen belanden weer op straat.

Juist deze mensen, die meer problemen tegelijk hebben, worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Of ze krijgen te maken met lange wachtlijsten. Soms staan ze na een kortdurend begeleidingstraject of GGZ-behandeling zonder begeleiding weer op straat. En daar beginnen de problemen opnieuw. Teleurgesteld in de hulpverlening gaan veel mensen steun en zorg uit de weg, waardoor problemen verder verergeren.

Ook voor deze mensen begint alles met een dak boven het hoofd. Een aantal nachten goed slapen om op kracht te komen. Iemand die naast je gaat staan, en betrokken blijft. Vertrouwen, een persoonlijke band, continuïteit in de zorg: het is allemaal essentieel voor een structurele oplossing.

TERUG