Activiteiten geloofsgemeenschap

De Pauluskerk is een plek voor bezinning. Een plek waar je je geest kunt kalmeren en verdieping kunt vinden. Dat gebeurt vanuit joods-christelijke traditie én andere grote godsdiensten. Kom eens langs om een kerkdienst bij te wonen, gebruik te maken van ons stiltecentrum of deel te nemen aan een goed gesprek. 

Kerkdiensten

Elke zondag is er een kerkdienst. De dienst op de 1e zondag van de maand is ook online te volgen. Een kerkdienst terugluisteren kan via

Kerkdienst gemist

MaandprogrammaTijdstip
De 1e zondag van de maand10.30 uurds. Martijn van Leerdam
De 2e zondag van de maand10.30 uurStiltedienst
De 3e zondag van de maand16.30 uurKerkdienst met maaltijd
De 4e zondag van de maand10.30 uurgastpredikant
De 5e zondag van de maand16.30 uurKerkdienst met maaltijd

Avondgebed

Iedere vrijdagavond staan we stil bij de goede én verdrietige dingen van de afgelopen week, en vragen we kracht voor de komende week. Er is zang, gebed en bijbeluitleg. Wie dat prettig vindt, kan na afloop napraten en koffiedrinken.

DagTijdstip
Iedere vrijdagavond20.00 uur

Kerkcafé

Hoe was jouw week of dag? Met die vraag beginnen we ieder Kerkcafé. Iedereen is welkom en er is veel vrijheid om je mening te uiten. We praten over actualiteiten en bekijken soms opnamen van bijvoorbeeld Brandpunt, Rondom Tien, Het Gesprek of Het Elfde Uur. Daarbij zoeken we verbanden met de Bijbel en andere heilige boeken. We eindigen met een gedicht of een gebed en daarna is er de mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek.

DagTijdstip
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag12.00 - 13.00 uurTijdens het Kerkcafé is er koffie en thee

Seniorenconvent

Het seniorenconvent is er voor iedereen vanaf 55 jaar. Met elkaar bespreken we allerlei levensvragen. Natuurlijk is niet op alles een passend antwoord te vinden, maar er samen over van gedachten wisselen is zinvol en inspirerend. De meeste leden zijn oud-vrijwilligers die graag hun band met de Pauluskerk behouden. Iedereen is vrij ideeën voor gespreksonderwerpen aan te dragen en er invulling aan te geven. Voor bepaalde onderwerpen nodigen we soms deskundigen uit.

Het seniorenconvent is er een keer per maand op woensdag tussen 10.30 en 13.30 uur. We sluiten altijd af met een gezamenlijke lunch.

DagTijdstip
Maandelijks op woensdag10.30 - 13.30 uur

Leerhuis

Maandelijks, 10x per jaar, verdiepen we ons in teksten uit de TeNaCh, woorden uit de Tora, Profeten en Geschriften van het Oude Testament. Er is geen speciale voorkennis nodig. Geboeid willen worden door de teksten van het Oude Testament is voldoende. De groep bestaat uit ca 15 deelnemers.
Enkele weken voor de bijeenkomsten ontvangen de deelnemers nadere informatie en leerstof ter voorbereiding.

We stellen het op prijs als u een avond wilt deelnemen en wilt kennis maken met dit leerhuis. Informatie bij Wim van Stiphout: wimvstiphout@planet.nl

TijdstipDonderdagmiddag
Kostenper avond € 1,00 à € 2,00 (of iets meer, naar eigen keuze)

Interreligieuze activiteiten

Wij hechten aan het belang om in dialoog te zijn met de diverse religies in onze stad. Dat geven we vorm in gesprekken en ontmoetingen. Uitgangspunt daarbij is de gezamenlijke inzet voor de mensen in de marge van de stad. We praten niet alleen, we handelen ook!

PAIS-werkgroep

De werkgroep Palestina-Israël (PAIS) vraagt binnen de kerken aandacht voor de positie van christenen in Palestina en voor het Kairos-document. De Pauluskerk is verbonden met de Lutherse zustergemeente in Beit Sahour (nabij Bethlehem) en participeert in de werkgroep.