WarmRdam480

Warm Rotterdam

Rotterdam is ‘hip & happening’. De stad wordt geprezen door CNN en the New York Times en prijkt op begeerde lijstjes, zoals die van de ‘Rough Guide’. Maar Rotterdam heeft ook een ander gezicht. Ruim 18% van de Rotterdammers leeft onder de armoedegrens. Dat is bijna twee keer zo veel als gemiddeld in Nederland. Een op de vier Rotterdamse kinderen groeit op in een arm gezin. Een groeiend aantal van onze stadgenoten zit in diepe schulden. Steeds meer mensen belanden op straat.

Armoede is veel meer dan ‘geen geld hebben.’ Het gaat ook – misschien wel vooral – over niet mee kunnen doen. Wie lang  in armoede leeft, belandt vaak onontkoombaar aan de zijlijn. Armoede gaat vaak gepaard met psychische klachten, eenzaamheid en moedeloosheid. Armoede ‘ontmenselijkt’. Het is niet alleen een persoonlijk drama, maar ook een drama voor de samenleving. Een groeiende kloof, tussen (kans)arm en (kans)rijk, is ook een bedreiging voor de stad en de democratie.

Het is de hoogste tijd voor een ander verhaal. Een verhaal over hoe wij Rotterdam van een arme tot een warme stad maken. De Pauluskerk heeft daarvoor het initiatief genomen – en samen met partners en betrokken Rotterdammers een programma ontwikkeld: Warm Rotterdam. Een stadsbrede beweging van arm naar warm. Een groeiende groep mensen en organisaties doet mee. Zij bundelen krachten en initiatieven en werken samen aan concrete oplossingen voor armoede. Wil je meedenken, of meedoen? Of op de hoogte blijven van de ontwikkeling van Warm Rotterdam? Stuur dan een mail naar info@warmrotterdam.nl.

Meer kun je lezen op de website van Warm Rotterdam.
Op de website lees je ook meer over het Manifest Rotterdam Schuldvrij., dat wij op 14 maart aanboden aan de Rotterdamse politiek.