Verwerving schilderij van Peter Koole

De-culturele-as-van-mevrouw-Hof-is-ganzenlever

Verwerving schilderij van Peter Koole

‘De culturele as van mevrouw Hof is ganzenlever’

Sinds enkele jaren hangt een schilderij van Peter Koole in bruikleen in de Pauluskerk. ‘De culturele as van mevrouw Hof is ganzenlever.’ is de titel van het werk. Het toont de vrijblijvende charitas van een galadiner en beschrijft de vijandige omgeving die de kerk soms ontmoet. Het schilderij past bij de kerk en daarom is het verheugend dat het gelukt is om het voor de kerk te verwerven. Dankzij bijdragen van het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam, en een aantal fondsen is het schilderij nu eigendom van de Pauluskerk. Speciale dank gaat uit naar Anton Hoeksema van het CBK voor zijn bijzondere inzet om de aanschaf te bewerkstelligen.

Op het schilderij zijn twee artikelen uit het Rotterdamse huis-aan-huisblad De Havenloods over elkaar geschilderd. Het achterste deel toont een foto van een galadiner in de Laurenskerk. Uit het bijbehorende artikel: “Maar de ‘chaud froid van tongfilet, gerookte zalm en ganzenlever’ smaakte er niet minder om en naarmate de wijn vloeide was er minder oog voor de schrijnende beelden.”
Het voorste artikel is een verslag van een hoorzitting voor de commissie Bezwaar en Beroep van de Gemeenteraad van Rotterdam. Het Goethe Instituut, de Alliance Française en de Mode & Styling Academie maken bezwaar tegen de tijdelijke huisvesting van de Pauluskerk aan hun kant van de Westersingel. De oude Pauluskerk aan de overkant van de singel moest worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. “Waarom moet dergelijke opvang bij de Culturele As komen? Hoe ervaren onze cursisten het om langs een grote groep daklozen en verslaafden te moeten lopen?”

De onderwerpen van de schilderijen van Peter Koole zijn afkomstig uit wat ooit een actualiteit was, met een nasleep die zich uitstrekt over een langere periode. Dan zijn de camera’s al weer elders. Een beperkt aantal onderwerpen wordt uitgediept, verschillende aspecten van een gebeurtenis worden belicht. Nogal wat werken stellen een schuldvraag. Er is de vraag om compassie, de poging om iets of iemand uit de vergetelheid te houden. Je kunt zeggen dat het werk de kant van de slachtoffers kiest of vanuit hun standpunt is gemaakt.

www.peterkoole.com