Theateratelier speelt: ‘Schaduwen van de stad’

Hoe overleef je in Rotterdam als je geen geldige verblijfspapieren hebt? Als je niet terug kunt of wilt naar waar je vandaan komt, maar ook hier geen toekomst hebt? Met een krachtig schaduwspel verbeelden ongedocumenteerde bezoekers van de Pauluskerk hun persoonlijke verhalen.

 De bezoekers hebben de afgelopen maanden gewerkt aan nieuwe scènes in Theateratelier Pauluskerk, dat wordt begeleid door Formaat, werkplaats voor participatief drama. In ‘Schaduwen van de Stad’, verbeelden de spelers scènes die zijn geïnspireerd op dingen die zij hebben meegemaakt in de stad, of tijdens hun reis naar Nederland.

Ongedocumenteerd in Rotterdam
In Rotterdam leven naar schatting 10.000 tot 15.000 mensen zonder verblijfspapieren, om uiteenlopende redenen. Soms ontbreken de documenten om terug te keren. Soms weigert het land van herkomst hen als burger te erkennen. Soms wordt iemands vluchtverhaal niet geloofd en kan hij zijn verhaal niet bewijzen. Anderen worstelen met hun gezondheid, vrezen voor hun veiligheid, of zien geen toekomstperspectief in hun land omdat ze al heel lang hier zijn en bijvoorbeeld hun kinderen hier zijn opgegroeid.

Wie geen geldige papieren heeft, heeft geen recht op (vrijwilligers)werk, huisvesting en onderwijs en een beperkte toegang tot zorg. De Pauluskerk ontfermt zich al jaren over deze mensen en komt op voor hun belangen, onder meer door te zorgen dat hun verhalen worden gehoord.

Het publiek doet mee
Tijdens de voorstelling verbeelden de spelers hoe zij overleven met weinig middelen en wat dit met hen doet: schrijnende en krachtige verhalen die laten zien hoe humor, verbeelding en solidariteit hen overeind houdt, over hoe zij voorzien in hun bestaan en hun waardigheid behouden. De scènes worden ondersteund door leden van de Percussiegroep, dichters en deelnemers aan het Open Atelier van de Pauluskerk. Tijdens de avond vindt interactie plaats met het publiek. Hoe kijken Rotterdammers naar deze ongedocumenteerde stadsgenoten en wat is er nodig om hun positie te verbeteren?

Vooraf aanmelden
De voorstelling vindt plaats tijdens een ‘Open Space’-avond van Formaat. Op deze avonden nodigt Formaat mensen uit om actuele maatschappelijke thema’s te onderzoeken. ‘Schaduwen van de stad’ speelt dinsdag 11 december, van 19.30 tot 21.30 uur (inloop met koffie en thee om 19.00 uur). Toegang is openbaar voor iedereen, graag vooraf aanmelden via de website van Formaat. Locatie: Westzeedijk 513. Kosten: vrijwillige bijdrage.