Voor ons project “Zorgplicht” zoekt de Pauluskerk een enthousiaste en geëngageerde projectleider.

Inleiding

Het Diaconaal Centrum Pauluskerk komt op voor alle mensen in Rotterdam en omgeving, die het zonder hulp economisch, sociaal en spiritueel niet redden. Het probeert daar te heplen “waar geen helper is”. Het gaat om individuele hulpverlening, versterking van levenskracht en geloof, bezinning en maatschappelijke actie voor kwetsbare mensen in de marge van de samenleving: dak- en thuislozen, verslaafden, psychiatrische patiënten, mensen zonder betaald werk, alleenstaande moeders met kinderen, eenzame ouderen en (allochtone) jongeren zonder gevoel voor richting in hun bestaan. Velen van hen verkeren om allerlei redenen in een sociaal en spiritueeel isolement, dat helaas groeit.

De Pauluskerk wordt op dit moment bezocht door tussen de 1500 en 1750 mensen per week. Daaronder veel mensen zonder verblijfspapieren en mensen uit Midden- , Zuid- en Oost Europa.

  1. Project Onvoorwaardelijke Zorgplicht

Het vreemdelingenbeleid in Nederland is op allerlei punten inhumaan, niet effectief en zeer kostbaar in de uitvoering. Wat de Pauluskerk betreft, is het compleet vastgelopen. Alle reden om de steven te wenden en met elkaar op zoek te gaan naar een ander, humaan vreemdelingenbeleid, dat uitgaat van het perspectief en de waardigheid van de vreemdeling zelf. Basis daarvan moet zijn: onvoorwaardelijke zorgplicht. De Pauluskerk wil daarom komen tot een project “Onvoorwaardelijke Zorgplicht”. Het project heeft een looptijd van twee jaar en een regionale en landelijke reikwijdte. Het project is gegroepeerd rond een zestal multi-disciplinaire evenementen met als kernelementen kunst en cultuur en een inhoudelijk debat rond een onderdeel van het vreemdelingenbeleid. Elk evenement mondt uit in een bouwsteen voor ander beleid op humane leest geschoeid. De betrokkenheid van de mensen in kwestie zelf is een belangrijk onderdeel van het project.

  1. Wij zoeken

Voor dit project zoekt de Pauluskerk een enthousiaste en geëngageerde projectleider.

Hij/zij beschikt over de volgende kwaliteiten:

  • heeft een duidelijke affiniteit met vreemdelingen en de vreemdelingenproblematiek in Nederland;
  • is een goede organisator, met aantoonbare ervaring in het leiden van projecten van een dergelijke orde en reikwijdte;
  • is in staat inspirerend leiding te geven aan een klein, multi-disciplinair werkteam;
  • heeft gevoel voor en ervaring met communicatie en publiciteit en weet van de omgang met de media;
  • weet goed hoe netwerken op te bouwen en kan opereren in een bestuurlijk en beleidsmatig lastig veld.
  1. Wij bieden

Een uitdagende opdracht, die kan bijdragen aan oplossingen voor een uit oogpunt van humaniteit al jaren etterende wond in Nederlands overheidsbeleid. Werken bij de Pauluskerk, die sinds jaar en dag een naam heeft opgebouwd als het gaat om de inzet voor en met de mensen in marge van de samenleving, waaronder de mensen zonder verblijfspapieren/irreguliere migranten. Een passende salariëring in de vorm van een adequate (onkosten)vergoeding.

  1. Reageren/nadere informatie

Bent u geïnteresseerd ? Dan graag uw reactie graag voor 20 oktober a.s. in de vorm van een korte motivatiebrief en cv naar as@samen010.nl. Leven er nog vragen ? Nadere informatie kunt u desgewenst verkrijgen bij ds. D.J. Couvée via 010 – 4666722 of via info@pauluskerkrotterdam.nl.