Presentatie Manifest ‘Rotterdam Schuldvrij!’

Met het Manifest wilden we de politiek in beweging brengen om echt werk te maken van de schuldenproblemen in de stad. Dat is broodnodig, want als het gaat om armoede en schulden steekt Rotterdam schril af bij de rest van Nederland. Eén op de vier kinderen in Rotterdam groeit op in armoede. Achttien procent van de Rotterdammers leeft onder de armoedegrens.

Door de schrijnende armoede neemt ook het aantal mensen met problematische schulden schrikbarend toe. Zeer zorgelijk, want onderzoek toont keer op keer aan: schulden maken ziek, depressief en brengen mensen in een sociaal isolement. Armoede vergroot de kloof in de stad. Hulp is lang niet voor iedereen beschikbaar.  Dat moet anders. In een warm Rotterdam gaat dat ook anders! In een warm Rotterdam doet iedereen mee.

Hoogste tijd voor actie 
Om de politiek te bewegen tot maatregelen presenteerde Warm Rotterdam het ‘Manifest Rotterdam Schuldvrij´ aan de fractievoorzitters (en een enkele vervanger). Dominee Dick Couvée overhandigde het Manifest aan Josine Strörmann (SP), Kevin van Eikeren (PvdA), Alex Hallema (CDA), Jasmine Foullani (Nida), Munish Ramlal (D66), Lies Roest (GL), Setkin Sies (CUSGP) en Pascal Lansink Bastemeijer (VVD). Zij kregen vijf topprioriteiten mee voor het beleid in de komende vier jaar.

1. Zorg voor samenhang en geef de overheid een toegankelijk gezicht voor schuldhulpverlening. Geef mensen met schulden professionele, individuele begeleiding. Rust de wijkteams goed toe, zodat schulden eerder worden herkend en professionals sneller verwijzen.

2. Maak het aanvraagproces voor een schuldregeling veel eenvoudiger. Verlaag de drempels. Geef meer bekendheid aan de Vraagwijzers en aan de dienstverlening.

3. Geef meer mensen een perspectief op een schuldvrij bestaan. Ook mensen met een hypotheek, eigen huis, eigen inkomen of bedrijf. Ook mensen die net gescheiden zijn en anderen, die een kleinere schuld hebben. Ook zij hebben effectieve hulp nodig. Mensen moeten perspectief hebben op de aflossing van hun schulden binnen een redelijke termijn, of op kwijtschelding.

4. Stop met het beboeten van schulden en stop met het berekenen van rente op uitstaande schulden van de gemeente.

5. Stop de wanpraktijken bij de incassobureaus. Verzeker dat Rotterdamse gemeentelijke schulden niet worden verhandeld. Rotterdam doet zaken met 1 incassobureau, dat geen winst maakt aan andermans schulden.

Warm Rotterdam drong verder aan op rechtvaardige criteria en het laten uitvoeren van een nulmeting, door een onafhankelijke organisatie, onder gezag van het nieuwe college. Dit is belangrijk, omdat het beleid na een nieuwe raadsperiode dan goed kan worden geëvalueerd.

Politiek zegt toe: over een half jaar nemen we de stand van zaken op.
De politici zegden toe zich sterk te zullen maken om de problemen echt aan te pakken. Zij nodigden Warm Rotterdam, de Pauluskerk en het publiek uit over een half jaar de stand van zaken op te nemen. Daar gaan wij ze aan houden!

Voorafgaand aan de presentatie van het Manifest deed onderzoeksjournalist Thomas Muntz uit de doeken hoe de handel in schulden mensen diep het moeras in drijft en opzadelt met torenhoge schulden, die zij onmogelijk nog kunnen aflossen. “Het is heel duur om arm te zijn”, aldus Muntz. “Maak het verdienmodel van bedrijven die schulden opkopen onaantrekkelijk.”

Wil Tiemeijer besprak het WRR-rapport: ‘Eigen Schuld?’ en liet onder meer zien hoe stress mensen in een overlevingsstand zet en ervoor zorgt dat zij andere, vaak onverstandige beslissingen maken. Kees de Waijer, van de Rotterdamse Rekenkamer, analyseerde het Rotterdamse gemeentebeleid. In 2015 lukte het slechts 8% van de mensen met schulden om een aanvraag te doen bij de Gemeentelijke Kredietbank Rotterdam. Terwijl we allemaal weten dat boete op boete en rente op rente de schulden razendsnel doen toenemen. “Maak  het aanvragen van schuldhulp eenvoudiger, zorg voor individuele begeleiding, let beter op signalen uit de wijk en stel je pro-actiever op”, was zijn advies.

Warm Rotterdam

Warm Rotterdam is een initiatief van de Pauluskerk Rotterdam en wordt gedragen door een groeiende groep mensen en organisaties in Rotterdam die samen armoede willen aanpakken. Wil je meedoen, of op de hoogte blijven? Stuur een mail naar info@warmrotterdam.nl. Kijk voor meer informatie op www.warmrotterdam.nl