Draagvlak voor aanpak dakloosheid in Rotterdam groeit flink.

Het draagvlak onder Rotterdammers om bij te dragen aan oplossingen voor dakloosheid is flink gegroeid, zelfs als zij hiervoor iets moeten inleveren. Vooral jongeren zijn hiertoe bereid. Ook leggen minder mensen de oorzaak van dakloosheid bij hun dakloze stadsgenoten zelf. Dat blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond.

Net als in de rest van Nederland neemt in Rotterdam het aantal daklozen toe: het gaat naar schatting om zo’n 4.000 mensen. Hiervan moeten zeker 100 mensen ’s nachts op straat ‘slapen’.

Vooral jongeren willen helpen
Met de stelling: ‘Als de overheid geld uittrekt voor de bestrijding van dakloosheid en ergens anders op moet bezuinigen, ben ik bereid om in te leveren’ zegt 51% het (zeer) eens te zijn, tegenover 46% in 2016, toen De Hond hetzelfde onderzoek in Rotterdam uitvoerde. Het aantal mensen dat het daarmee oneens is, is fors afgenomen: van 30% in 2016 naar 20% in 2019. Daklozen blijken vooral te kunnen rekenen op steun van jongeren: 71% van de mensen onder de 30 is bereid te helpen. Van de mensen tussen de 30 en 50 is dat 57% en onder de 50-plussers geldt dat voor 43%.

Geen eigen schuld
Ook leggen minder mensen de oorzaak van dakloosheid bij hun dakloze stadsgenoten zelf. Waar dat in 2016 nog door 15% van de ondervraagden werd gezegd, gaat nu slechts 7% hiervan uit. De complexiteit van de samenleving, waarin niet iedereen mee kan komen, wordt door 56% van de Rotterdammers aangewezen als belangrijkste oorzaak voor het daklozenprobleem. Dat is 5% meer dan drie jaar geleden.

‘Een andere aanpak is nodig’
Voor Dick Couvée, dominee van de Pauluskerk, nodigen de uitkomsten van het onderzoek uit tot actie. “Het aantal daklozen is gegroeid, maar ook het draagvlak om het daklozenprobleem op te lossen. Dus dit is hét moment voor een structurele aanpak. De gemeente Rotterdam zet zeker stappen de goede kant op. Er komt bijvoorbeeld meer en betere opvang, betere hulp voor bankslapers. Maar er is meer nodig: een vangnetaanpak voor iedereen. Opvang en begeleiding, face-to-face. Een vaste hulpverlener, met wie je een vertrouwensband opbouwt en die bij je blijft van het begin tot het eind. De gemeente doet dat nu voor tien jongeren, in de pilot ‘Project 010’. Wij vinden dat die aanpak er moet komen voor iedereen zonder dak boven het hoofd.”

De Tweede Rotterdamse Daklozendag
Het onderzoek is – voor de tweede keer – uitgevoerd in opdracht van de Pauluskerk, in aanloop naar de tweede Rotterdamse Daklozendag, maandag 16 september. De kerk biedt al lange tijd opvang aan dak- en thuislozen in Rotterdam en ziet hoe de laatste jaren het aantal daklozen groeit en dat er onvoldoende structurele en persoonlijke hulp is voor daklozen. Op 16 september richt de Pauluskerk de schijnwerpers op de mensen die vaak door het vangnet vallen, zoals veel Midden- en Oost-Europeanen en mensen met ernstige psychiatrische en verslavingsproblemen, die zorg mijden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ester Segers van de Pauluskerk Rotterdam via E: estersegers@pauluskerkrotterdam.nl of T: (06) 28228727.