Manifest: Rotterdam Schuldvrij!

Warm Rotterdam wil de armoede in de stad aanpakken: van arm naar warm! Dat is broodnodig. Want als het gaat om armoede steekt de stad schril af bij de rest van Nederland. Eén op de vier kinderen in Rotterdam groeit op in armoede. Achttien procent van de Rotterdammers leeft onder de armoedegrens.

De nood is hoog 

Door de schrijnende armoede neemt ook het aantal mensen met problematische schulden schrikbarend toe. Ook onder werkenden en tweeverdieners. Zeer zorgelijk vinden de initiatiefnemers, want onderzoek toont keer op keer aan: schulden maken ziek, depressief en brengen mensen in een sociaal isolement. Armoede vergroot de kloof in de stad. Tussen meedoen en aan de kant staan, tussen arm en rijk. Hulp is lang niet voor iedereen beschikbaar. Het is de hoogste tijd voor actie, vinden de initiatiefnemers. Om de politiek te bewegen tot maatregelen komt Warm Rotterdam met het ‘Manifest Rotterdam Schuldvrij´. Het Manifest komt met aanbevelingen hoe de problemen rondom schulden op te lossen.

Programma
Na een welkom door ds Dick Couvée, dominee van de Pauluskerk, vertelt Thomas Muntz, journalist bij de Groene, over de handel in schulden. Wil Tiemeijer bespreekt het WRR-rapport: ‘Eigen Schuld?’. Kees de Waijer van de Rotterdamse Rekenkamer analyseert het Rotterdamse gemeentebeleid en doet aanbevelingen. Eeva Liukku, hoofdredacteur van Vers Beton, leidt de avond. Het manifest wordt aangeboden aan de fractievoorzitters van de politieke partijen die een korte reactie geven waarna het debat wordt geopend.

Bijeenkomst bijwonen

Iedereen is welkom op woensdag 14 maart in de Pauluskerk Rotterdam, Mauritsweg 20, van 19.30 tot 21.30 uur. Wilt u de avond bijwonen dan graag vooraf aanmelden bij info@warmrotterdam.nl

Warm Rotterdam

Warm Rotterdam is een initiatief van de Pauluskerk Rotterdam en wordt gedragen door een groeiende groep mensen en organisaties in Rotterdam die samen armoede willen aanpakken. Kijk voor meer informatie op www.warmrotterdam.nl