Maatregelen Coronavirus

De Pauluskerk heeft alle activiteiten geschrapt om ook onder de huidige omstandigheden de meest basale opvang, hulp en zorg te kunnen blijven bieden: Open Huis, Eethuis, hulpverlening en de medische dienst. Zo kunnen we ook in deze nieuwe situatie doen wat we zien als onze kerntaak: zorg, opvang en hulp bieden aan de meest kwetsbare mensen in Rotterdam.

Open Huis en Eethuis
In het Open Huis laten we mensen nu gedoseerd, in ‘shifts’ binnen en zorgen we ervoor dat er niet meer dan 30 mensen tegelijk binnen zijn.  Elke anderhalf uur gaat de deur open en kunnen er mensen naar binnen. Zo voorkomen we dat er te veel mensen tegelijk in de ruimte zijn, met bijbehorend besmettingsgevaar. Er wordt de hele dag door brood uitgedeeld. We schenken mensen koffie en thee, er is een douche en wasgelegenheid. In het Eethuis is voorlopig plaats voor maximaal 30 mensen en geven we voorrang aan mensen die dakloos zijn boven mensen die wel een eigen woning hebben. In de Lunchroom wordt voorlopig even niet gewerkt.

Hulpverlening en welkom
De hulpverleners (maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk)  werken zoveel mogelijk telefonisch werken in plaats face-to-face. Alleen als het echt niet anders kan vinden gesprekken in de Pauluskerk plaats. We hebben daarnaast maatregelen genomen die zorgen dat de wachtkamer op de 1e etage niet meer vol zit, onder meer door mensen te vragen stipt op tijd te komen en als zij toch te vroeg zijn, hen buiten te laten wachten in plaats van binnen.

Inzet (vrijwillige) medewerkers
We willen goed zorgen voor medewerkers en hun naasten en daarom hebben we besloten om oudere medewerkers (ouder dan 70) en medewerkers die een zwakkere of kwetsbare gezondheid hebben, of zo iemand in hun directe omgeving hebben (meestal thuis), niet meer toe te staan te komen werken. Dit vragen we van mensen in elk geval tot en met 6 april.

Omdat de activiteiten zijn geschrapt en we in het Open Huis in shifts werken en er minder mensen binnen zijn dan normaal, kunnen we voorlopig met een minimale bezetting toch goed uitkomen. Vrijwilligers die gezond en fit zijn, zijn uiteraard van harte welkom om het huidige, kleinere team te versterken, ook binnen een andere activiteit dan zijn gewend waren. Er blijven altijd mensen nodig!

Opvang voor daklozen
De gemeente Rotterdam heeft de afgelopen weken gewerkt aan opvangplekken en quarantainelocaties voor daklozen die ziek zijn, koorts hebben of andere verschijnselen die op Corona kunnen duiden. Mensen die dakloos zijn en dergelijke verschijnselen hebben, worden in de Pauluskerk niet binnen gelaten. De koster neemt bij elke bezoeker de temperatuur op, voordat de bezoeker naar binnen gaat. Als koorts wordt gemeten, neemt de koster contact op met een van de straatdokters, die direct vervoer kunnen regelen naar een van de locaties. Uiteraard is onze medische dienst in direct contact met gemeente en GGD.

We hopen dat we met de huidige manier van werken de opvang, hulp en zorg langere tijd zo kunnen volhouden.