Levens redden is geen misdaad

Sinds de oprichting van de EU zijn al ten minste 30.000 vluchtelingen en migranten op weg naar Europa om het leven gekomen. In plaats van mensen redden richt Europa zich de laatste jaren vooral op grensbewaking en training van de Libische kustwacht, die mensen terugbrengt naar detentiecentra in Libië waar mensen worden mishandeld en gemarteld. Dit overlaten aan de Libische kustwacht betekent niet dat we onze handen daarmee in onschuld kunnen wassen.

Ngo-schepen die wel mensen redden, worden gecriminaliseerd en aan de ketting gelegd. Met als nieuw dieptepunt, de arrestatie van de kapitein Carola Rackete van Sea-watch 3, die onder Nederlandse vlag vaart. Een kapitein die doet wat van mensen wordt gevraagd om te doen als medemensen in nood zijn: elkaar helpen. Een van de waarden waarvoor de EU staat en waarvoor ze destijds is opgericht. Deze arrestatie laat het falend Europees asielbeleid zien. Levens redden is een plicht, geen misdaad.

Net voor het reces, donderdag 4 juli, debatteerde een commissie van de Tweede Kamer over het vluchtelingenbeleid. De VVD kondigde een voorstel aan om organisaties die drenkelingen op zee redden strafbaar te stellen. Deze organisaties zouden met hun acties optreden als laatste schakels in de mensensmokkel. Na hevige protesten van coalitiegenoten CU en D66  is dit voorstel flink afgezwakt. Een motie om het redden van mensen in nood nooit strafbaar te stellen werd (door een kleine meerderheid van de Tweede Kamer) helaas afgewezen.

Door het deponeren van het voorstel om migranten op zee op te pikken strafbaar te stellen, is dit wel politiek bespreekbaar gemaakt. Langzaam verschuiven de morele grenzen. Dat is heel gevaarlijk. Deze kant moeten we zeker niet op, niet in Nederland, niet in Europa.

Het echte probleem moet worden aangepakt namelijk het strikte Europese vluchtelingenbeleid. Een Europees beleid dat bestaat uit het afweren van vluchtelingen en het afschuiven van de verantwoordelijkheid om vluchtelingen de bescherming te bieden waar ze recht op hebben. Met als een van de perverse effecten de mensenhandel en mensensmokkel.

Het criminaliseren van Ngo’s die drenkelingen hulp bieden is de wereld op z’n kop. We moeten er  alles aan doen om dit te voorkomen en het tij te keren.

Daarom verzoeken wij de Nederlandse regering:

  1. De Italiaanse regering op te roepen hulporganisaties als Sea-Watch 3 (zoals Carola Rackete) niet te vervolgen en geen boten aan de ketting te leggen. Het redden van mensenlevens mag niet worden gecriminaliseerd.
  2. Aan te dringen bij de Europese instellingen, de Raad van Europa en het Europees Hof voor de rechten van de mens om actie te ondernemen om hulporganisaties te beschermen tegen dit soort aanklachten.
  3. Het voortouw te nemen in het decriminaliseren van Ngo-schepen en het veilige havens bieden aan boten met opgepikte vluchtelingen.
  4. Binnen Europa te pleiten om het gezamenlijk surveilleren op de Middellandse Zee (Frontex) te richten op het terugdringen van het aantal doden bij de oversteek naar Europa en de samenwerking met de Libische kustwacht te stoppen. Mensen mogen niet worden teruggebracht naar Libië.
  5. Te blijven aandringen op een nieuw Europees systeem met een eerlijke verdeling van vluchtelingen, serieus oppakken van hervestigingsprogramma UNHCR en het creëren van veilige vluchtroutes naar Europa.

 

Er zijn twee petities om te steunen:
Nederlandse petitie
Internationale petitie