Schrijverscafé: Brieven aan de Pauluskerk

Een brief ontvangen is een ongekende luxe, zeker als de schrijver hieraan veel aandacht heeft besteed en ons beeldschone, grappige of uit het hart gegrepen teksten toevertrouwt. Ook het Schrijverscafe heeft een online alterego gekregen en vroeg de deelnemers: ‘Schrijf een brief aan de Pauluskerk.’

Ainine