Honderd of duizend?

(door Dick Couvee)

Afgelopen week een pagina-grote advertentie in Trouw. Onder de titel: “Wegkijken is geen optie” komen een enorm aantal organisaties, waaronder ook de Pauluskerk, en bekende personen in Nederland op voor de rechten van de 13.000 berooide vluchtelingen van Moria, na de branden in het vluchtelingenkamp daar op het Griekse eiland Lesbos. De ondertekenaars roepen de politiek op nu te handelen. “Deze ramp is een wake-up call. Een gevolg van falend beleid, nationaal en Europees. (….) Alle 13.000 mensen van Moria vallen onder de universele mensenrechten van recht op leven en menselijke waardigheid”.  Daarom moet Nederland een eerlijk aandeel nemen in het aantal op te nemen vluchtelingen, samen met de andere EU-landen humanitaire hulp geven veel meer dan het bouwen van een nieuw tentenkamp en actief bijdragen aan het totstandkomen van Europees migratiepact.

Honderd ! Het kabinet besloot na de rampzalige brand in Moria tot het opnemen van 100 van de 13.000 vluchtelingen daar. Honderd !? Toen ik het voor het eerst als, kon ik mijn ogen niet geloven. Honderd !? Die honderd worden dan ook nog even in mindering gebracht op de 500 vluchtelingen die Nederland jaarlijks in VN-verband opneemt. De eisen aan de mensen gesteld zijn zo strikt, dat we waarschijnlijk niet eens aan die honderd komen. Het gaat naast vijftig “personen in gezinsverband met minderjarige kinderen” ook om vijftig alleenstaande minderjarige migranten. Die kinderen moeten dan ook nog eens onder de veertien jaar zijn en minstens 75% kans hebben om in Nederland een verblijfsvergunning te krijgen. Volgens Defence for Children kom je dan hooguit aan 38 kinderen. Meer dan genoeg miezerigheid, zou je zeggen. Maar men heeft het ook nog voor elkaar gekregen in ruil voor dit ongelofelijk ruime gebaar de zoveelste inperking van de Asiel- en Vreemdelingenwet door te drukken. In de vorm van het inkorten van de asielprocedures in Nederland. Het is ongelofelijk en wrang, dat CDA, D’66 en CU een dergelijk akkoord mee voor hun rekening durven te nemen vanwege het belang van de coalitie. Zo verdedigde in ieder geval Joel Voordewind zijn mede-verantwoordelijkheid voor dit misbaksel uit Den Haag. De wereld staat in brand, 13.000 mensen in nood op het grondgebied van Europa en dit is de hulp, die het 12e of 13e rijkste land op die wereld weet op te brengen om die nood te lenigen.

Honderd ! Eigen volk en vooral ook eigen belang eerst. Dat is de nationalistische en egoistische geest, die steeds breder over Nederland vaardig wordt. Ik heb er geen andere woorden voor. We geloven in het grote goed van het basisprincipe van de Europese Unie: vrij verkeer van personen, goederen en diensten. Maar die vrijheid geldt binnen de EU. Niet daarbuiten. Daar staat prikkeldraad van scheermesjes-kwaliteit. Dat prikkeldraad is bedoeld voor mensen. Niet voor geld natuurlijk. Dat moet vrij alle kanten opstromen, ver heen en weer over de grenzen van belastingparadijs Nederland naar de andere  belastingparadijzen off-shore. Dat prikkeldraad is ook nog eens bedoeld voor bepaalde mensen. Want ook menselijk “kapitaal” is meer dan welkom, natuurlijk. Hoe meer hoger opgeleiden uit het buitenland des te beter voor de BV Nederland. Menselijke armoede, menselijke ellende, de losers, “de gelukszoekers”, die zijn niet welkom. Daarvoor hebben we dat prikkeldraad.

Duizend ! Nederland had altijd een traditie van groot vertrouwen in het internationale recht en mensenrechten. Een groot goed. Dat leerde ik van mijn hoogleraar Volkenrecht, Peter Kooijmans, nog maar veertig jaar geleden. Ik zie werkelijk geen enkele reden waarom wij ook maar iets van die traditie zouden moeten prijsgeven aan eigen belang eerst. Ons recht en ook dat van de Europese Unie zijn gebaseerd op hoge standaards van de bescherming van menselijk leven en het bieden van bestaanszekerheid. En gekoppeld aan je mens zijn, niet aan burgerschap. Bottom-line daarvan: ieder mens, dat in nood is en niet voor zichzelf kan zorgen, heeft recht op bescherming van overheidswege. Dat recht geldt met het feit, dat je in nood bent. En is dus niet eerst nog aan voorwaarden verbonden. Zoals: ja, nee, je moet minderjarig zijn. En ook minder dan 14 jaar. En ja, dan moet er wel een kans zijn van 75%, dat je een verblijfsvergunning hier krijgt. Want anders, jammer dan. Duizend mensen opnemen en beschermen, dus, minimaal, Nederland.

Duizend ! Een mens in nood help je. Punt. Het argument van de mensenrechten en de menselijke waardigheid van ieder mens als basis ook voor het recht in Nederland geldt onverkort, vind ik. Juist nu. Maar er is nog een ander punt. Er is ook nog zoiets als mijn eigen waardigheid. Wie mensen in nood in de steek laat, kan zichzelf niet recht in de ogen kijken. Ik wil niet leven in een land waar mensen in nood, in dit geval de vluchtelingen van Moria, met de nek worden aangekeken. Een land, waarin de politiek, bang als men is geworden voor de opinie van de goegemeente, komt tot akkoorden, waar ons eigen recht met voeten wordt getreden. Het lijkt me dus meer dan zaak actie te voeren. Actie voeren, in elke gemeente, in elke kerk, in elke moskee van Nederland. Dat is wat ons te doen staat ! Net zolang tot dit miezerige, politieke kruidenierswerk van tafel is. En wij met z’n allen van die honderd minstens duizend hebben gemaakt. Duizend mensen in nood welkom. Gewoon zonder nadere voorwaarden. Gewoon, omdat ik niet wil leven in een land dat anders denkt en doet dan zo. Ruimhartig, als het gaat om mensen en vooral mensen in nood.