Een ouderenvoorziening in Rotterdam

In Rotterdam worden zieke, ongedocumenteerde ouderen met koorts en hartfalen de straat op gestuurd. De Pauluskerk wil oplossingen. Sluit je aan.

Een onzichtbare groep ongedocumenteerde ouderen in Rotterdam zit compleet klem. Ze zijn 55, 60 of 70 jaar oud en al 20 of 30 jaar hier, sommigen nog langer. Ze hebben een heel leven opgebouwd, gewerkt in de haven, de bouw of de horeca. Sommigen hebben kinderen gekregen. In de Pauluskerk kennen we ook mensen uit de tijd van Perron Nul, mensen zonder papieren, die verslaafd zijn geraakt. Bijna allemaal hebben ze die verslaving inmiddels achter zich gelaten, al die tijd hebben ze hier geleefd.

Muurvast

Met het klimmen der jaren worden deze mensen steeds zwakker. Ze krijgen allerlei gezondheidsproblemen. Het netwerk om hen heen brokkelt langzaam af. ‘Ga terug naar waar je vandaan komt’ zegt de overheid. Maar voor deze ouderen, die hier geworteld zijn, is terugkeer een al lang gepasseerd station. In het land waar zij ooit vandaan kwamen hebben zij niks of niemand meer. Veel mensen kunnen niet terug. Maar uitzicht op legaal verblijf in Nederland is er evenmin. En zonder verblijfspapieren krijgen zij geen opvang of hulp. Deze mensen zitten muurvast. En ze worden gewoon de straat op gestuurd, sommigen ziek van de koorts, met astma of een slecht hart.

Oplossingen: sluit je aan! 

Dit kan niet langer zo. De Pauluskerk wil oplossingen. Volgens ons ligt de oplossing onder meer in de invoering van een lokale discretionaire bevoegdheid, waarbij de burgemeester – of een commissie van wijzen – maatwerk kan geven en in schrijnende situaties kan beslissen mensen verblijfsrecht te geven. Terug naar de menselijke maat. Daarnaast heeft Rotterdam een ouderenvoorziening nodig, waar kwetsbare ouderen die al decennia lang in Rotterdam zijn tot rust kunnen komen, met een dak boven het hoofd, een bed, en de verzorging krijgen die zij nodig hebben.

Heb je kennis van wonen of (thuis)zorg voor ouderen, deel je onze zorgen over deze groep ouderen en wil je meedenken over hoe we in Rotterdam zo’n ouderenvoorziening kunnen realiseren? Meld je bij ons! Stuur een mail aan Ester Segers, coördinator maatschappelijke actie, e-mail: estersegers@pauluskerkrotterdam.nl.

In de publiciteit:
radio 1
RTV Rijnmond.
column in de Volkskrant 
opiniestuk in de Volkskrant
Vers Beton