Mensen bijstaan, motiveren, met elkaar iets opbouwen, dat is voor mij de basis.

Hans

Mensen bijstaan, motiveren, met elkaar iets opbouwen, dat is voor mij de basis.

 Op tweede Kerstdag 2012 was Hans (toen 66)) voor het eerst in de Pauluskerk actief. Hij had al langer de wens om zich in te zetten bijvoorbeeld bij het Leger de Heils om soep op te scheppen. Via een pastorale vormingscursus voor gemeenteleden leerde hij Hoessein kennen. Hoessein was indertijd koster in de Pauluskerk en vertelde hem dat er een vacature was. Het ging Hans niet om een baan, maar hij wilde zich graag  inzetten, iets doen. Inmiddels is hij actief op drie terreinen in de Pauluskerk; de kosterij, de commissie van bijstand en de wereldwinkel. Hans is getrouwd met Ada, samen kregen ze 3 kinderen, 2 zoons en een dochter.

 ‘Ik kom uit een Nederlands-hervormd gezin, een beetje de rechterflank. We gingen 2x keer per zondag naar de kerk. Mijn vader overleed toen hij 47 jaar was. Mijn moeder bleef achter met 6 kinderen, de jongste 5, de oudste 18 jaar. Ik was 10, geen lieve jongen, een behoorlijke belhamel, altijd buiten, in de Waalhaven spelen, hutten bouwen. En altijd al geld verdienen. Ik was namelijk heel ondernemend. Ik ben niet technisch maar commercieel wel heel handig. Niet om mezelf op de borst te slaan, maar ik kon heel goed contacten leggen, op een losse manier. Je moet vertrouwen wekken én het waar maken. Ik had een grafisch bedrijf en heb zo grote klanten kunnen binnenhalen.

Toen de computer zijn intrede deed en alles via de mail ging werd het al gauw: offerte sturen en tot ziens. Maar ik geloof daar niet in. Face-to-face, dat werkt beter’.

 De kosterij
‘Als vrijwillige koster loop ik over de vloer en probeer een luisterend oor te hebben voor wat er zich bij de bezoekers afspeelt. Ik verwijs zo nodig door naar de dokter, het maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk of de dominee. Ik ga ook mee naar instanties, een advocaat, het ziekenhuis. Het is fijn als mensen hun verhaal kwijt kunnen, dat scheelt in veel gevallen enorm voor ze.

Zo meteen ga ik bijvoorbeeld met iemand,  die in de BBB woont, naar een oudere dame in het verzorgingshuis hier vlakbij. Ze wil graag verbonden zijn met onze kerk. We hebben al twee keer contact gehad en nu koppel ik ze aan elkaar. Hij gaat haar ophalen om te wandelen bij mooi weer. Voor allebei is dat een positieve ervaring en voor hem is het een zinvolle dagbesteding. Hij heeft er zin in.

In de kosterij help ik ook bij de catering als er vergaderingen zijn of als de zalen worden verhuurd voor evenementen. Ik help met schoonmaken en verricht hand- en spandiensten. Ik ben hier elke dinsdag en verder tijdens de kerkdiensten. Maar ik ben ook oproepbaar, dus soms zit ik hier 4 keer per week’.

Geloof
‘Ik zie het geloof als een dialoog. Een dialoog is voor mij een samenvatting van verschillende gesprekken die ik heb met mensen, die op zoek zijn naar hun ware levensdoel. Iets is waar als het weerklank vindt bij en uiting geeft aan je diepste Zijn.
Het grote komt voort uit de kleine dingen die je eert en verzorgt. Ieders leven bestaat eigenlijk uit kleine dingen. Jezus had het over die macht: “De Vader die in Mij blijft, doet zijn werken. En ik kan van Mijzelf niets doen’.

Bezorgheid, stress en negativiteit snijden je af van die kracht.

Wij mogen het hoofddoel niet vergeten, een kleine vergissing, een onjuiste waarneming, schept een wereld vol lijden.
Volgens mij is dat de basis, mensen bijstaan, motiveren met elkaar iets opbouwen in de Pauluskerk en de wereld’.

Commissie van Bijstand
‘Sinds 7 dec. 2014 zit ik in de Commissie van Bijstand, dat is een soort kerkenraad. Op die dag ben ik bevestigd als ouderling. Ouderling zijn houdt in dat je als lid van de Commissie van Bijstand meedenkt over het beleid van de geloofsgemeenschap. We vergaderen 1x per maand. Elke kerkdienst ben ik aanwezig en volgens rooster ben ik ook ouderling van dienst in de eredienst. Dan ben je verantwoordelijk voor de gang van zaken voor, tijdens en na de dienst.

Verder  bezoek ik gemeenteleden. Mensen vragen in de kerk weleens om pastorale zorg en in overleg met Dick neem ik dan contact op om met mensen in gesprek te gaan’.

De wereldwinkel
‘Sinds november 2018 heb ik de wereldwinkel onder mijn hoede genomen. Dat heb ik overgenomen van Kees Thieme. Elke 1e zondag van de maand verkopen Rozina en Marianne na de kerkdienst  producten; olie, zeep, houtsnijproducten, aardewerk, fairtrade koffie en thee. We ondersteunen hiermee de Evangelisch Lutherse kerk en school in Beit Sahour in Palestina. Ada en ik houden in de gaten of er ingekocht moet worden. Per zondag wordt er soms wel voor zo’n 30 tot 50 euro verkocht. De mensen van Beit Sahour zijn in Rotterdam geweest, Dick gaat er binnenkort weer heen en zal de opbrengst meenemen en overhandigen’.

Nog tips?
‘Betaald of vrijwillig; je 100% inzetten voor de bezoekers en de collega’s.
VRIJWILLIGERSWERK IS NIET VRIJBLIJVEND!!!’