Rotterdam 13 -07-2021 - slaapplek voor Oost Europeanen - sinds nachtopvang Maassilo dicht is. - Pools - Polen - dakloos - slapen nu naast de Karwei aan de Brielselaan / Balkon aan de Maashaven - alleen gebruiken in deze context, anders even overleggen met mij. fotografie@ Sanne Donders

Dakloosheid: gezamenlijke inbreng Tweede Kamerverkiezingen

Op 22 november vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Wij vinden dat de aanpak van dakloosheid een prominente plek moet krijgen in de partijprogramma’s.

In 2021 heeft Nederland de Lissabon Verklaring ondertekend, waarin 27 EU-landen met elkaar hebben afgesproken om een einde te maken aan dakloosheid voor 2030. Het aantal dakloze mensen stijgt echter en gaat nog verder stijgen. De Pauluskerk maakt zich hier grote zorgen over. Samen met landelijke organisaties hebben we daarom een brief verstuurd aan de verschillende verkiezingsprogrammacommissies. Hierin pleiten we voor een structurele aanpak van dakloosheid en doen we aanbevelingen in lijn met het Nationaal Actieplan Dakloosheid.

U kunt de brief hier lezen: Gezamenlijke inbreng 21 organisaties bestrijding dakloosheid Aug 2023