Artist Talk: Janneman en Freerik

Freerik en Janneman werken wekelijks op de donderdagmiddag in het Open Atelier van de Pauluskerk aan tekeningen. Opvallend aan de tekeningen van Freerik zijn de ontelbare, veelkleurige viltstift puntjes. Samen vormen de puntjes een voorstelling. Je zou het pointillisme kunnen noemen. Je ogen mengen in de waarneming de kleuren, omdat de individuele puntjes niet van elkaar te onderscheiden zijn.
Freerik is scherpzinnig en voelt zich vrij de wereld en zichzelf in zijn tekeningen te omschrijven. Freerik heeft een heel eigen manier van symboliek en betekenis leggen in zijn werk. Hij tekent een struisvogel, maar hijzelf zou ook wel eens zijn kop in het zand willen steken. Zo’n dierportret zou je ook kunnen beschouwen als een spiegel waardoor we eigenlijk kijken naar een zelfportret van Freerik.
Zowel Freerik als Janneman verwerken graag tekst in hun tekeningen. Jannemans personages hebben bijna altijd een geschreven naam. De personages bevinden zich vaak in een landschap. Deze landschappen zijn de ene keer stedelijk, bevolkt met flatgebouwen, dan weer vol met molens en knotwilgen, die we vaker zien aan de rand van Rotterdam.

Wanneer: donderdagmiddag 27 februari,  13.30 uur, op het Kerkplein.