70 jaar spanningen: Palestina / Israël

De Israëliërs en Palestijnen zoeken beiden rust en vrede. Beide groepen zijn verstrooid over de wereld en hebben hun binding met dit gebied. Naast de joden hebben ook de christenen en moslims de verbinding met het land en de mensen

Naast de manifestatie op het Grote Kerkplein, is er vanaf 13.00 uur in de Citykerk “Het Steiger” een bijeenkomst om de 70 jaar van spanningen in Palestina /Israël te bespreken en de slachtoffers te herdenken. Meeleven wordt betuigd tijdens deze bijeenkomst, waarin de zaak wordt besproken en er gelegenheid is tot verdieping, met wat onze bijdrage aan bevordering van vrede kan zijn. Er is onder meer muziek en dans.

PROGRAMMA

15.45               Inloop
16.00               Start
16.10               Ghada Zeidan spreekt over de Palestijnse kant
16.25               optreden van de muziek- en dansgroep Lajé
16.40               Hans van der Waal vertelt over zijn bezoek aan het gebied aan de hand van zijn schilderijen
17.00               ds Henri Veldhuis belicht de zaak vanuit de Nederlandse- en christelijke kant
17.20               Gelegenheid tot verheldering
17.30               Kaartenactie van Kairos-Sabeel
17.45               afsluiting met gedenken van de slachtoffers met uitnodiging tot branden van kaarsen.

Muzikale intermezzo’s met het harpspel van Stefanie Struik.