13 november: avond met Omar Harami

Tijdens deze bijeenkomst van de PAIS werkgroep geeft Omar Harami onder meer een presentatie over het project KumiNow, een langlopend en vooral praktisch project voor geweldloze actie, met als doel rechtvaardige vrede. Dick Couvée, dominee van de Pauluskerk, verblijft die die dagen in de regio Jeruzalem, en zal met een videoboodschap zijn ervaringen delen.

Na de pauze gaat de aandacht uit naar de vaak schrijnende situatie van Palestijnse kinderen die opgroeien onder de bezetting, maar waarvan ook velen lange tijd in gevangenissen moeten doorbrengen. Ook is er een presentatie van ‘Plant een Olijfboom’. Verder is er een bewegend schilderij, gemaakt door Hans van der Waal, kunst van Mieke Krediet, speelt Zaid Tayem Palestijnse muziek op de ud en is er een boekenstal.

Harami is in Nederland op uitnodiging van Kairos-Sabeel Nederland, dat in ons land een stem geeft aan Palestijnse christenen voor recht en vrede in Palestina en Israël. De avond wordt gehouden in samenwerking met de werkgroep PAIS Rijnmond e.o..

Voorafgaand aan de bijeenkomst is om 18:00 uur een gezamenlijke maaltijd. Deelname aan het programma is gratis; voor de maaltijd wordt ter plaatse een kleine bijdrage gevraagd.
In verband met de voorbereidingen voor de maaltijd wordt u vriendelijk verzocht zich uiterlijk drie dagen tevoren aan te melden bij paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com. N.B: het aantal plaatsen aan de maaltijd is beperkt!

Programma

17:30 uur             Ontvangst
18:00 uur             Gezamenlijke maaltijd in de kerk (aantal deelnemers beperkt; vooraf aanmelden)
19:00 uur            Zaal open.
20:00 uur            Opening en welkom door werkgroep PAIS en Kees Blok, voorzitter Kairos Sabeel Nederland;

Videoboodschap van Dick Couvée direct uit ‘het Heilige Land’;
Presentatie door Omar Harami over KumiNow, een langlopend en praktisch project voor geweldloze actie met als doel rechtvaardige vrede en gesprek en vragen gevolgd door gesprek en vragen.

Pauze

Afronding gesprek met en vragen voor Omar Harami;
Presentatie en vragen situatie Palestijnse kinderen i.s.m. de Kindercoalitie;
Presentatie en vragen Plant een Olijfboom;
22:00 uur             Sluiting.