Wereldwinkel

Wereldwinkel
Elke eerste zondag van de maand verkopen Marian Stompedissel en Rosina Tekesta, na de kerkdienst, Fairtrade producten: producten uit Palestina, lectuur over eerlijk delen wereldwijd, Pauluskerkpostzegels en andere zaken.

Zondagmorgen 4 november 2018, na de kerkdienst, heeft de Wereldwinkel een nieuwe start gemaakt. Vanaf die zondag verkopen Marian Stompedissel en Rosina Tekesta elke eerste zondag van de maand, na de kerkdienst, Fairtrade producten: producten uit Palestina, lectuur over eerlijk delen wereldwijd, Pauluskerkpostzegels en andere zaken. Wij zijn erg blij dat zij dat willen doen.

De Wereldwinkel in de Pauluskerk is rond 1988 gestart in het kader van het Conciliair Proces, dat toen wereldwijd van start ging. Ieder mens op aarde is gelijkwaardig en moet dezelfde rechten en mogelijkheden hebben, dus zoveel mogelijk gelijke kansen en eerlijk delen. Die filosofie past als geen ander bij de Pauluskerk, toen en nu. De opbrengsten zijn bedoeld voor de steun aan armoede- en andere projecten wereldwijd. We starten met de wereldwinkel op zondagmorgen en kijken of we kunnen uitbreiden naar opening op de doordeweekse dagen.

De Wereldwinkel van de Pauluskerk.

Tijdens het jaar 1988 waarin de wereldkerken tot het Conciliair Proces opriepen (de goede oude tijd) startten we in de oude Pauluskerk samen met andere Rotterdamse kerken met de wereldwinkel.

Omdat dat ook precies paste binnen het diaconale denken van de Pauluskerk van toen en nu. Ieder mens is gelijkwaardig en moet dezelfde rechten en mogelijkheden hebben, dus eerlijk delen met elkaar en Solidaridad begon toen met de eerlijke fairtrade koffie. Gezamenlijk werd door de stadskerken een wereldwinkel opgezet en die resulteerde na verloop van tijd in de wereldwinkel op de Groene Passage van nu. Enkele verdwenen in de loop der tijd, andere bleven tot op heden bestaan en zij bleven trouw aan hun principes van toen.

Vanzelfsprekend kon onze sympathie voor de Palestijnse zaak daar niet bij achterwege blijven en olijfolieproducten, zoals olie, zeep en houtproducten, saátar, het aardewerk en olijfhoutproducten van de Evangelisch Lutherse School en kerk te Beit Sahour pasten daar dan ook precies in.

Zo nu en dan kon er uit de verkoopopbrengsten geld worden overgemaakt resp. worden geschonken aan hen en aan projecten elders in de wereld bij voorbeeld aan Benevolencia te Bosnië. Een dieper ingaan op die feiten zou dit stuk te uitgebreid maken. Wellicht nuttig om te weten is dat de fairtrade producten steeds met 5% korting uit de Groene Passage worden betrokken en dat Serrie Kamerling in 2013 al ideeën aandroeg voor een nieuwe aanpak van de wereldwinkel. Na diens ziek worden en overlijden in 2015 hebben we onze wereldwinkel draaiende weten te houden soms ook tijdens diverse Palestina gerichte bijeenkomsten c.q. vergaderingen.

Daarnaast werd er de nodige lectuur verspreid of verkocht o.a. van Kairos/Sabeel, Pauluskerk postzegels etc. en was er steeds foldermateriaal aanwezig m.b.t. allerlei op Palestina gerichte activiteiten, initiatieven en organisaties.

Na de vakantiemaanden in 2017 werden de wereldwinkelzaken overgedragen aan de in het kerkplein aanwezige NAS activiteiten onder leiding van Aad van der Steen en was de wereldwinkel in de eerste zondagsdiensten weer aanwezig en Marianne Stompedissel deed er enthousiast aan mee alsmede een tweetal bezoekers van de NAS. Helaas bleef de verkoop minimaal en Marianne stopte er na de zomervakantiemaanden 2018 mee. Daarna werd

Rosina Tekesta bereid gevonden om toch weer samen met Marianne de draad op te pakken terwijl Hans en Ada van der Sluis aanboden daarbij te helpen en de noodzakelijke ondersteuning te geven. Kortom de nu 31 jaar bestaande wereldwinkel draait weer zoals gewenst en valt zoals vanouds onder de verantwoordelijkheid van de Commissie van Bijstand, dat is de kerkenraad van de Pauluskerk.