Wereldwinkel

Zondagmorgen 4 november, na de kerkdienst, heeft de Wereldwinkel een nieuwe start gemaakt. Vanaf die zondag verkopen Marian Stompedissel en Rosina Tekesta elke eerste zondag van de maand, na de kerkdienst, Fairtrade producten: producten uit Palestina, lectuur over eerlijk delen wereldwijd, Pauluskerkpostzegels en andere zaken. Wij zijn erg blij dat zij dat willen doen.

De Wereldwinkel in de Pauluskerk is rond 1988 gestart in het kader van het Conciliair Proces, dat toen wereldwijd van start ging. Ieder mens op aarde is gelijkwaardig en moet dezelfde rechten en mogelijkheden hebben, dus zoveel mogelijk gelijke kansen en eerlijk delen. Die filosofie past als geen ander bij de Pauluskerk, toen en nu. De opbrengsten zijn bedoeld voor de steun aan armoede- en andere projecten wereldwijd. We starten met de wereldwinkel op zondagmorgen en kijken of we kunnen uitbreiden naar opening op de doordeweekse dagen.