De Pauluskerk is een open (geloofs)gemeenschap, met zo’n 300 vrijwilligers en wekelijks 1000 tot 1500 bezoekers: vaak mensen die leven in de marge van de samenleving. Iedereen is welkom.

De geloofsgemeenschap
De geloofsgemeenschap van de Pauluskerk kent geen leden. Ieder die dat wil doet mee: onze bezoekers, vrijwilligers, mensen in Rotterdam en omgeving die zich aangesproken voelen tot ons werk of de diensten. Een weldadige mengelmoes van talen, kleuren en (geloofs)culturen.
Er zijn wekelijks kerkdiensten en een avondgebed, er is een dagelijks Kerkcafe en de Pauluskerk heeft een stiltecentrum, Seniorenconvent en een Leerhuis. Daarnaast zijn er lessen yoga en mindfulness.

Helpen waar geen helper is.
Wij willen ‘helpen waar geen andere helper is’ en zijn daarmee voor veel mensen een noodverband. Zo bieden we maatschappelijk werk, juridische hulp, vluchtelingenwerk en is er een medische dienst, maar ook een Open huis en een Eethuis.

Levenskracht versterken
Ook willen we levenskracht van mensen versterken, met allerlei praktische activiteiten en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Er zijn lessen gitaar spelen, percussie, een zanggroep en een schrijverscafe. Bezoekers treden op, vaak met bekende namen uit de stad, tijdens de Paulus Podia, en vertellen over hun werk tijdens een Artist Talk.

Ook zijn er verschillende activiteiten op het gebied van arbeid, dagbesteding en opleiding. Bezoekers kunnen meewerken in een fietsenwerkplaats, een kledingwinkel en de Lunchroom en er zijn taallessen en een naaiatelier.

Maatschappelijke actie
Met maatschappelijke actie willen we de structuren veranderen die mensen marginaliseren. Zo voerden we campagne voor bed, bad, en brood voor vluchtelingen en organiseerden we twee Rotterdamse Daklozendagen. Ook organiseren we thema-avonden waar een spreker dieper ingaat op de thematiek van de Pauluskerk.

Word vrijwilliger bij de Pauluskerk

Word vrijwilliger bij de Pauluskerk Rotterdam. Een welkome kracht voor ons beleid en een rijke ervaring voor jou.