Gemeente Rotterdam: zorg vandaag nog voor dagopvang!

13-01-2021 PERSBERICHT

In een brief roepen we de burgemeester Aboutaleb en wethouder De Langen vandaag op om zo snel mogelijk te zorgen voor opvang voor mensen die overdag op straat zwerven. “We zitten in een lockdown, maar voor mensen die overdag op straat zijn is niks geregeld,” aldus predikant-directeur Ranfar Kouwijzer. “Dit is een humanitaire noodsituatie waarvoor de gemeente Rotterdam nu een oplossing moet bieden.”

Vanwege de lockdown zijn veel plaatsen waar mensen normaal gesproken heen gaan om warm te blijven, zoals bibliotheken, gesloten. Mensen die overdag op straat zijn kunnen dus nergens heen. De gemeente Rotterdam heeft voor hen geen dagopvang geregeld, een grote groep zwerft op straat.

“We hebben de gemeente hierop al diverse keren aangesproken”, aldus Kouwijzer, “maar zonder resultaat. De situatie is inmiddels echt onhoudbaar. Mensen zijn koud, nat en wanhopig. Bij ons kunnen vanwege de maatregelen maar dertig mensen tegelijk binnen. Zij moeten buiten wachten voor zoiets basaals als naar de wc gaan. Een dakloze vertelde dat hij in deze periode zo weinig mogelijk eet, omdat er geen wc’s open zijn.”

Humanitaire noodsituatie
De predikant-directeur spreekt van een humanitaire noodsituatie. “Ook de gezondheid van mensen en de veiligheid zijn in het geding. Mensen zijn uitgeput. Spanning en agressie nemen daardoor toe. De gemeente moet nú iets doen en dagopvang regelen. Het rijk vraagt daar ook om. Gemeenten moeten zorgen dat dakloze mensen overdag naar binnen kunnen om warm te worden, voor een maaltijd en sanitaire voorzieningen. Steden als Den Haag, Utrecht en Eindhoven doen dat ook. Maar Rotterdam laat het over aan de Pauluskerk, of aan de moskeeën. Dat kan natuurlijk niet.”

Volgens Kouwijzer staan hulporganisaties te trappelen om te helpen. “De Nico Adriaans Stichting, die de nachtopvang in de Maassilo regelt, is van harte bereid de Maassilo ook overdag open te houden. De voorzieningen zijn er al. De gemeente moet nu haar verantwoordelijkheid nemen.”

Achtergrond

Om wie gaat het?
Dakloze mensen die zijn verbonden aan een ‘reguliere opvanglocatie’ waar ze ’s nachts slapen, mogen daar overdag blijven. Maar daarmee vallen veel mensen buiten de boot. De Pauluskerk schat dat het gaat om zeker 150 mensen op straat. Het gaat om arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa, en mensen zonder geldige verblijfspapieren (de zogenaamde ‘niet-rechthebbenden’) , maar ook om dakloze Rotterdammers die niet aan een ‘reguliere opvanglocatie’ zijn verbonden, mensen die verslaafd zijn en mensen met psychiatrische problemen (‘verwarde personen’). Sommigen van hen slapen op straat, anderen verblijven ’s nachts in de Maassilo, maar om 8 uur staat iedereen op straat. Dan begint het dolen door de stad.

Wat is de verantwoordelijkheid van de gemeente Rotterdam?
De gemeente Rotterdam is gehouden aan een richtlijn van het ministerie van vws. Hierin schrijft het ministerie gemeenten voor om tijdens de lockdown “te zorgen dat dakloze mensen overdag naar binnen kunnen om warm te worden, voor hun sanitaire behoeften en om een maaltijd te nuttigen.”

Wat is er aan voorzieningen in Rotterdam?
Er is geen enkele gemeentelijke opvang voor bovengenoemde groepen. Bij Stichting Ontmoeting kunnen 6 mensen gelijktijdig naar binnen. Enkele moskeeën bieden thee en soep en voor het overige is er alleen de Pauluskerk.

De wethouder is tot op heden niet van plan om meer locaties te openen, maar zegt in de media ‘in de gaten te houden of de huidige plekken voldoende ruimte bieden aan de buitenslapers’. Die ruimte is er niet. Behalve de Pauluskerk en de Ontmoeting zijn er geen voorzieningen open voor de groep die overdag op straat staat.

Oplossingen?
De Nico Adriaans Stichting heeft de wethouder aangeboden om de Maassilo ook overdag open te houden – zij kunnen dat tegen zeer beperkte kosten doen. Niets staat dagopvang nu in de weg.

Bekijk hier een bericht van RTV Rijnmond