Informatie- en uitwisselingsbijeenkomst voor diaconieën.

De betrokkenheid van diaconieën, spiritueel, moreel en financieel – dichtbij en verder weg –  is voor ons zeer belangrijk. Het Diaconaal Centrum Pauluskerk in Rotterdam organiseert daarom een informatie- en uitwisselingsbijeenkomst voor diaconieën. Deze vindt plaats op zaterdag 12 oktober 2019. Vanaf 10.30 uur staan de koffie en thee klaar, om 11.00 uur openen wij de dag. U bent van harte welkom!

Programma
10.30inloop
11.00Welkom en introductie
Welkom. ds. Dick Couvée
Openingslied
Films
Introductie op ons werk. ds. Dick Couvée
De geloofsgemeenschap
11.40workshop: Eethuis, Open Huis en Zinvolle dagbesteding.
12.25workshop: Kunst en cultuur: schaduwtheater, Open Atelier’.
13.10gezamenlijke lunch en rondleidingen door het pand.
13.55workshop: hulpverlening, medische dienst en vluchtelingenwerk.
14.40Afsluiting: ds. Dick Couvée.
15.00Borrel