In gesprek met Willem Schinkel en Rogier van Reekum

Een stem geven aan mensen die niet worden gehoord is een van onze belangrijkste taken. Het werk van Willem Schinkel en Rogier van Reekum sluit daar mooi op aan. Schinkel hield eerder pleidooien voor nieuwe vormen van democratie, vormen die krachtige tegenmacht creëren, noodzakelijk om een halt toe te roepen aan de schade die de huidige, beperkende wijze van ‘representatie’ toebrengt aan mensen, dieren en de aarde. Schinkel en Van Reekum schreven onlangs het belangwekkende boek ‘Theorie van de kraal – kapitaal / ras / fascisme’. Zij vergelijken daarin de heersende liberaal-democratische orde met een veekraal, waarin mensen – wij – worden ‘gedresseerd voor de circulatie van arbeid en kapitaal’. “In de kraal zijn wij allen gek. We hebben geen tijd daaraan te denken, want we moeten koersen, con-curreren, circuleren.” Een pleidooi voor een nieuw verhaal over onszelf en wie wij zijn met elkaar.

Kom luisteren en meepraten op 17 februari, we starten om 19.30 uur.