Corona: deur Pauluskerk gaat nog verder open en activiteiten starten rustig op.

De afgelopen periode hebben we gezorgd dat de opvang, zorg en hulpverlening voor de mensen zonder dak boven hun hoofd door konden gaan. Begin mei heeft de overheid de maatregelen rondom Corona versoepeld en daarmee is er ook voor de Pauluskerk weer meer ruimte ontstaan om een aantal activiteiten te hervatten of uit te breiden en weer ruimte te bieden aan iedereen: ook aan mensen die niet dakloos zijn.

Iedereen is (weer) welkom
De afgelopen weken vroegen we mensen met een eigen plek om zoveel mogelijk thuis te blijven, om plaats te maken voor de mensen zonder dak boven het hoofd. Vanaf nu hoeft dat niet meer en is iedereen weer welkom in de Pauluskerk: ook de mensen die wel een eigen kamer of woning hebben.We zorgen binnen voor voldoende afstand.

Open Huis
In het Open Huis blijven we tot 1 juli ruimte bieden aan maximaal 30 mensen. Zo kunnen we garanderen dat mensen voldoende afstand kunnen houden tot elkaar. We blijven werken in shifts, zoals we dat de afgelopen periode hebben gedaan. We kijken tot 1 juli hoe dat gaat. Op basis daarvan bepalen we of er meer dan 30 mensen naar binnen kunnen, rekening houdend met de noodzakelijke anderhalve meter afstand.

Eethuis
In het Eethuis was de afgelopen weken plaats voor 21 mensen. We gaan het Eethuis nu weer uitbreiden en plaats bieden aan 30 mensen, die verspreid over het Kerkplein en het Open Huis kunnen eten. Vanaf 1 juli zullen we het Eethuis mogelijk verder kunnen uitbreiden tot de normale omvang van 50 à 60 plaatsen. We zullen dan waarschijnlijk werken in twee groepen, omdat het niet mogelijk is dat 60 mensen tegelijkertijd op anderhalve meter afstand van elkaar eten. Of dat nodig is en kan hangt onder meer af van de ontwikkelingen rondom Corona landelijk.

Kerkdiensten en vrijdagavondgebed
Vanaf 1 juni kan iedereen ook weer deelnemen aan de kerkdiensten (zondag) en avondgebeden (vrijdagavond) in de Kerkzaal. Er is plaats voor maximaal 30 mensen. Voor de dienst op de eerste zondag van de maand worden mensen gevraagd zich vooraf op te geven, bij de Commissie van Bijstand, Jan Blankers, via de mail: janblankers@yahoo.com, of telefonisch: (06) 10132589. Ook voor de kerkdiensten geldt: we kijken of we vanaf 1 juli dat aantal van 30 verder omhoog kunnen brengen, afhankelijk van ervaringen en beleid rond Corona van overheid en kerk.

Kerkcafe, Open Atelier, Schrijverscafe
Sommige mensen van het Open Atelier en Schrijverscafé hebben de afgelopen periode vanuit huis gewerkt. Hun werk is te bewonderen op de website. Vanaf begin juni vinden het Open Atelier, Schrijverscafé en Kerkcafé weer plaats in de Pauluskerk: in de Kerkzaal (in plaats van de atelierruimte op de eerste etage), zodat er genoeg ruimte is voor iedereen. Open Atelier en Schrijverscafé vinden plaats op de gebruikelijke dagen en tijden. Het Kerkcafé is er voorlopig twee keer per week: op dinsdag en donderdag om 12.00 uur. Om te zorgen dat er geen overbodig ‘verkeer’ is in het Open Huis – en mensen elkaar zo min mogelijk kruisen in het voorbijgaan – komen bezoekers die aan de activiteiten willen deelnemen binnen via de ingang naast de hoofdingang: de ingang van het gastenverblijf, waar de coördinator van de betreffende activiteit hen opwacht en doorstuurt naar de Kerkzaal.

Kapper en kledingwinkel
Ook de kapper, Victoria, staat te popelen om weer aan de slag te gaan en we vermoeden dat ze het na acht weken heel druk gaat krijgen. De kledingwinkel gaat ook weer open, maar we voorkomen op en neer geloop in de gang.

Taallessen, zang- en muzieklessen, yoga en mindfulness
De gitaarlessen zijn de afgelopen periode online doorgegaan en vinden nu weer in de Pualuskerk plaats (dinsdagavond). Ook mindfulness heeft de afgelopen periode online plaatsgevonden, dat blijft voorlopig zo. Voor de zanggroep gaan we met de zangdocent onderzoeken wat mogelijke alternatieven zijn voor samen zingen in de kerk, omdat samen binnen zingen waarschijnlijk meer risico’s met zich meebrengt. Ook de taallessen gaan voorlopig nog niet van start, net als de yoga. Als alle eerder genoemde activiteiten een tijd draaien – en we hebben ervaren hoe het in de kerk uitpakt – gaan we kijken of het mogelijk is om ook de taallessen, mindfulness en yoga en eventueel de zanglessen weer in de Pauluskerk te laten plaatsvinden.

Welkom
Naarmate het weer drukker wordt in de Pauluskerk zullen ook de mensen van het Welkom die naar de Pauluskerk willen komen langzaamaan weer aan het werk gaan.

Fietsenwerkplaats
De fietsenwerkplaats blijft voorlopig gesloten, omdat het hier niet mogelijk is om op afstand van elkaar te werken.

Hulpverlening
De hulpverlening blijft na 1 juni werken zoals de afgelopen weken: alle hulpverlening is open, inclusief het juridische spreekuur van Mr. De Bruin.

Veilig werken
Uiteraard staat voorop, dat we zoveel mogelijk doen om een veilige omgeving te creëren in de Pauluskerk, zoals ook in de afgelopen periode. We zorgen dat mensen genoeg afstand houden. Trappen, leuningen en klinken en tafels en stoelen worden meerdere keren per dag gedesinfecteerd. Voor iedereen zijn handschoenen beschikbaar om mee te werken. Bij iedereen die binnen komt wordt de temperatuur opgenomen. De kosters en vrijwilligers letten goed op klachten die op Corona zouden kunnen duiden, zoals niezen en hoesten. In de kerk zorgen we voor een vaste ‘routing’ door het gebouw die met markeringen wordt aangegeven, zodat mensen elkaar niet onnodig kruisen en gemakkelijk op afstand kunnen blijven. Bij de bezoekers van de Pauluskerk zijn overigens tot op heden gelukkig geen gevallen van Corona bekend.