Hartelijk dank voor je gift!

Hiermee kunnen wij onder meer:

  • Noodopvang bieden aan mensen zonder verblijfspapieren

  • Bed, bad en brood geven aan de meest kwetsbare vluchtelingen.

  • Mensen begeleiden naar nieuw perspectief, ook juridisch.

  • Helpen met medische zorg.

  • Maatschappelijke acties voeren om onrecht aan de kaak te stellen en oplossingen af te dwingen.