Afscheid en uitreiking Lof der Zotheid Speld ds. Dick Couvée

Vanwege corona loopt veel rondom het afscheid van ds. Dick Couvée anders dan we hadden gehoopt. De recepties op 13 november konden helaas niet doorgaan. Later, na afloop van de uitreiking van de Lof der Zotheid Speld aan ds. Couvée, is er voor iedereen alsnog gelegenheid om gedag te zeggen.

Eind oktober is bekend geworden dat de Lof der Zotheid Speld van het Comité Erasmus is toegekend aan ds. Dick Couvée, vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de stad. Normaal gesproken vindt de uitreiking plaats op de geboortedag van Erasmus, maar vanwege corona is dit uitgesteld.

We zijn van plan de afscheidsrecepties van ds. Couvée te combineren met deze uitreiking. Er is dus op een later moment alsnog gelegenheid gedag te zeggen. Zodra er een datum bekend is hoort u daarover meer. De mensen die zich eerder hebben opgegeven voor de receptie of het symposium of voor een van de andere afscheidsbijeenkomsten (en andere betrokkenen) krijgen hiervoor een uitnodiging.

Persbericht Lof der Zotheid Speld

Het Comité Erasmus, Icoon van Rotterdam, heeft de 10 e Lof der Zotheidspeld toegekend aan Dick Couvée, dominee van de Pauluskerk. De uitreiking van de speld die gewoonlijk plaatsvindt op 28 oktober, de verjaardag van Erasmus, is in verband met de Covid-19 maatregelen uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

Het werk van Dick Couvée wordt gekenmerkt door een uitzonderlijke combinatie van barmhartigheid en waardigheid. Met een beperkt aantal beroepskrachten en honderden vrijwilligers voorziet de Pauluskerk onder zijn leiding in het centrum van Rotterdam daklozen, drugsverslaafden en illegale vluchtelingen van opvang en hulp. Terwijl mensen zo tot rust kunnen komen en hun ergste noden worden gelenigd, biedt de Pauluskerk talloze activiteiten om levenskracht te versterken.

Het Comité Erasmus reikt de Lof der Zotheidspeld jaarlijks uit aan een Rotterdammer die zich in de geest van Erasmus heeft ingezet voor de samenleving en een lans heeft gebroken voor tolerantie, onderwijs en satire. Sinds 2011 hebben de volgende personen de onderscheiding ontvangen:

2011 Gyz la Rivière
2012 Arie van der Krogt
2013 Manuel Kneepkens
2014 Inez Weski
2015 Loes Luca
2016 Henk Oosterling
2017 Carrie Jansen
2018 Hugo Borst
2019 Fidan Ekiz
2020 Dick Couvée

De publieksviering van de verjaardag van Erasmus op 28 oktober 2020 en de jaarlijkse activiteiten rond deze feestelijke dag gaan niet door. Het Comité Erasmus heeft hiertoe besloten naar aanleiding van de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het nieuwe corona-virus tegen te gaan en COVID-19 in te perken. Wanneer de omstandigheden het weer toelaten, zal het programma op alternatieve wijze worden georganiseerd. De leden van het Comité wensen u veel gezondheid toe.