Coördinator Zinvolle Dagbesteding en Bouwen aan Waardigheid (m/v) 16 uur

Algemene omschrijving

Voor zeer veel bezoekers van de Pauluskerk is de dag leeg en zonder doel en zin. Bovendien zijn veel bezoekers getraumatiseerd, vooral de vluchtelingen onder hen. Daarbij is van de meesten het zelfvertrouwen laag. Om daarin verandering te brengen is een van de pijlers van het werk van de Pauluskerk: ‘levenskracht versterken’. Onderdeel van dit deel van het werk vormt het project ‘Zinvolle Dagbesteding en Bouwen aan Waardigheid’. Samen met bezoekers werken we aan een zinvolle dagbesteding en het vergroten van hun gevoel van waardigheid via praktische, uitvoerende activiteiten.

De coördinator Zinvolle Dagbesteding en Bouwen aan Waardigheid ressorteert hiërarchisch onder de plaatsvervangend directeur. Hij/zij maakt deel uit van de staf.
In die setting gaat het om de volgende werkzaamheden.

Zij/hij:

 • houdt structureel zicht op en contact met de bezoekers en vrijwilligers en heeft weet van hun wensen, verlangens en mogelijkheden;
 • houdt zicht op ontwikkelingen in de stad, met name op het gebied van maatschappelijke activerin;
 • enthousiasmeert en werft bezoekers voor deelname aan en gesprekken rondom de verschillende activiteiten (vragen/motivatie/uitleg/ondersteuning);
 • onderhoudt contact met de verschillende hulpverleners binnen de Pauluskerk;
 • ontwikkelt een (meer)jaren programma van activiteiten, met ondersteuning van het cluster, de vrijwilligers en waar nodig kennis en ervaring van buiten;
 • levert basisteksten aan voor de communicatie en steunaanvragen;
 • draagt in samenwerking met de leden van het projectteam en de ondersteunende vrijwilligers zorg voor de coördinatie, uitvoering en ontwikkeling van het projectprogramma;
 • maakt in nauwe samenwerking met de communicatiemedewerker dit programma bekend, zowel binnen de Pauluskerk als daarbuiten;
 • stuurt het cluster Zinvolle Dagbesteding en Bouwen aan Waardigheid, het team van coördinatoren en de ondersteunende vrijwilligers aan;
 • draagt zorg voor het beheer van het (vastgestelde) budget voor Zinvolle Dagbesteding en Bouwen aan Waardigheid.
 Gestelde eisen
Wij zoeken een enthousiast mens, met een groot hart voor activering en voor de mensen in de marge van de samenleving.

Daarbij iemand met de volgende eigenschappen:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • ervaring met het werken in de wereld van de maatschappelijke activering, sociaal-cultureel werk en/of vergelijkbare disciplines;
 • leidinggevende en sociale vaardigheden voor het coachen, motiveren en instrueren van bezoekers en medewerkers/vrijwilligers;
 • goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
 • plan- en organisatievermogen om een projectplan op een gestructureerde wijze vorm te geven en uit te voeren;
 • ondernemend in het initiëren van projecten/nieuwe activiteiten;
 • teamplayer vanwege het continue leidinggeven en het onderdeel uitmaken van een projectteam;
 • duidelijke affiniteit met mensen in de marge van de samenleving;
 • duidelijke affiniteit met geloof en kerk.
Uren
16 uur per week

Salaris
Salariëring vindt plaats volgens schaal 8 van de Uitvoeringsregeling A Salariëring van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Meer informatie
Bent u de persoon die wij zoeken? Stuur of mail dan vóór 1 december 2017 uw sollicitatiebrief met CV naar het secretariaat van de Pauluskerk, t.a.v. mevrouw Anne-Karinne Sanders: as@samen010.nl of per post naar: Hang 7, 3011 GG Rotterdam.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: mevrouw Marga Baas via: margabaas@pauluskerkrotterdam.nl of tel. 010 – 411 81 32.
Zie ook onze website: www.pauluskerkrotterdam.nl